Oddajte pobudo

Plačevanje pavšalnih prispevkov za popoldanski s.p. v času porodniškega dopusta

Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
  • 30. 07. 2013Pobuda objavljena
  • 30. 07. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 19. 08. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Zakaj morajo tisti, ki opravljajo dejavnost v okviru svojega dopolnilnega (popoldanskega) s.p-ja v času porodniškega dopusta plačevati pavšalne prispevke za PIZ in ZZ?

 

Ali je potemtakem delo v okviru svojega dopolnilnega (popoldanskega) s.p-ja v času porodniškega dopusta dopustno?

 

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

 

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 - UPB2, nadaljevanju ZSDP) v 45. členu določa, da pravica do starševskega nadomestila (nadomestilo za nego in varstvo otroka je ena od vrst starševskega nadomestila) preneha, če pristojna inšpekcija za delo ugotovi, da oseba v času izrabe starševskega dopusta dela. Ker gre pri zaposlenih osebah v primeru starševskega nadomestila za nadomestilo plače, in ker je taka oseba še vedno pravo formalno v delovnem razmerju pri delodajalcu, se formulacija "začne delati" nanaša na opravljanje dela v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

 

To pomeni, da lahko oseba v času koriščenja starševskega dopusta in prejemanja starševskega nadomestila opravlja delo po avtorski ali kaki drugi civilni pogodbi po obligacijskem zakoniku (in za svoje delo prejme plačilo po tej pogodbi), lahko pa tudi opravlja dopolnilno dejavnost ("popoldanski s.p.").