Oddajte pobudo

Izdaja gradbena dovoljenja

Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
  • 30. 07. 2013Pobuda objavljena
  • 30. 07. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 19. 08. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani.


Obračam se na vas in vas prosim za stališče in pomoč oziroma nasvet v zvezi naslednje zadeve:

Upravna enota je investitorju izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo objekta na podlagi predloženega projekta.
V predloženem projektu je predvidena dostopna pot do mesta gradnje po javni poti in preko zemljišč v zasebni lasti, za katera je investitor predložil služnostne pogodbe. Za nekaj zemljišč investitor ni predložil dokazila o pravici uporabe, temveč spremenjeni projekt, v katerem je predviden dostop preko lastnega zemljišča.
Investitor je z gradnjo objekta pričel, ni pa izvedel dostopne poti, kot je predvidena v projektni dokumentaciji in navedena v izreku odločbe o gradbenem dovoljenju.

Lastnik prizadetega zemljišča se obrača na vse možne institucije, vendar nihče ni pristojen za ukrepanje oziroma, da zagotovi gradnjo, skladno z izdanim dovoljenjem v delu, ki se nanaša na dolžnost investitorja, da izvede dostopno pot, kot je opredeljena v projektu in dovoljenju.
Lastniku sosednjega zemljišča se povzroča škoda na objektih in dvorišču zaradi izvajanja voženj s težko gradbeno mehanizacijo.
Po navedenem zemljišču je lokalna skupnost sicer kategorizirala javno pot, vendar razen sprejetega odloka ni storjenega ničesar.
Ker sem sama dve desetletji vodila postopke na oddeleku za okolje in prostor, se obračam na vas, in vas prosim, če mi v zvezi z navedenim posredujete vaše stališče.

Hvala v naprej in lepo pozdravljeni. 

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo in prostor:

 

Uvodoma ugotavljamo, da v dopisu stranke niso navedeni predlogi za administrativno razbremenitev oziroma poenostavitev postopkov, temveč pritožbe zoper konkretno gradnjo, ki ji stranka nasprotuje.

V zvezi s tem pojasnjujemo, da v konkretnih zadevah morebitno neskladnost ali nedovoljenost gradnje lahko ugotavlja le gradbeni inšpektor, stranka pa lahko poda prijavo pisno, po telefonu, osebno ali po e-pošti na tisto območno enoto Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor (IRSPEP), ki pokriva področje prijave. Več informacij v zvezi s tem najdete na naslovu http://www.ipep.gov.si/

V kolikor investitor zaradi določene gradnje poseže na zemljišče, za katerega nima pravice graditi, lahko lastnik takšnega zemljišča sproži tudi ustrezne postopke na sodišču, po pravilih civilnega prava (npr. tožba zaradi motenja posesti, odškodninski zahtevki,…).