Oddajte pobudo

Napoved davka na promet z nepremičninami

Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
  • 17. 07. 2013Pobuda objavljena
  • 17. 07. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 07. 08. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Ob oddaji napovedi za davek na promet z nepremičninami, lahko uveljavljaš olajšavo. DURS zahteva da napovedi priložiš potrdilo da na istem prebivališču prebivaš več kot 3 leta. Informacijo lahko DURS pridobit direktno iz baz podatkov, namesto da pošiljajo ljudi na upravne enote.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance na pobudo 175:

V primeru prodaje nepremičnine, se poleg obdavčitve z davkom na promet nepremičnin v skladu s 1. točko prvega odstavka 93. člena Zakona o dohodnini ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12), ugotavlja tudi dobiček iz kapitala. V drugem odstavku 96. člena ZDoh-2 je določeno, da se dohodnine ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi stanovanja  - v katerem je imel zavezanec prijavljeno stalno prebivališče in ga je imel v lasti ter je tam dejansko bival vsaj tri leta pred odsvojitvijo.

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, se nanašajo na dobo lastništva, prijavo stalnega prebivališča in dejansko bivanje v nepremičnini, ki je predmet odsvojitve. Kot dokazilo za izpolnitev pogoja oprostitve je torej med drugim tudi prijava stalnega prebivališča, zato davčni organ v ta namen zahteva od davčnega zavezanca predložitev potrdila o prijavi stalnega prebivališča, ki ga izdajajo upravne enote.

Glede pobude občana, da pridobimo podatke o stalnem prebivališču z direktnim vpogledom v baze podatkov odgovarjamo, da Davčna uprava RS pridobiva podatke o stalnem prebivališču fizičnih oseb iz Centralnega registra prebivalstva (CRP) po uradni dolžnosti, vendar vodimo podatke za trenutno obdobje in ne zgodovinskih podatkov (zakonska zahteva je namreč podatek o stalnem prebivališču vsaj za zadnja tri leta pred odsvojitvijo).

Glede na to, da želimo tudi sami zagotoviti davčnim zavezancem storitve, ki bi jih čim  manj obremenjevale, smo že začeli z aktivnostmi, da bomo vodili podatke o stalnem prebivališču tudi za pretekla obdobja. To pomeni, da bomo pri podatku o stalnem prebivališču vodili še podatek o datumu prijave stalnega prebivališča. Trenutno smo v fazi implementacije tega podatka.