Oddajte pobudo

Nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)

Pristojni organi: MGRT, MNZ
  • 17. 07. 2013Pobuda objavljena
  • 17. 07. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 29. 07. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani!

Z namenon odprave nepotrebnih administrativnih ovir in dodatnega spodbujanja turistične dejavnosti predlagamo, da se v skladu z EU direktivo 90/314/EGS med dejavnost organiziranja in prodajanja turističnih aranžmajev, za katero se zahteva pridobitev posebne licence, ne šteje organiziranje enodnevnih izletov ali občasnih potovanj.
Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva na gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT):

V zvezi s prejeto pobudo, da se med dejavnost organiziranja in prodajanja turističnih aranžmajev, za katero se zahteva pridobitev posebne licence ne šteje organiziranje enodnevnih izletov ali občasnih potovanj vas obveščamo, da bo ta pobuda upoštevana in sicer v tem smislu, da v predlogu zakona o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1, ki  bo pripravljen za medresorsko usklajevanje, za organizatorje izletov ne bo zahtevana licenca, ki jo sicer morajo imeti organizatorji turističnih aranžmajev.