Oddajte pobudo

Davek na plovilo

Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
  • 09. 07. 2013Pobuda objavljena
  • 09. 07. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 12. 08. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni.

Letos sem prejel odmero davka za plovilo na dveh položnicah zaradi dodatnega davka. Lahko bi bila samo obrazložitev zakaj tako, položnica pa bi bila ena. Pri plačilu sem spregledal, da gre za dva različna sklica in plačal seštevek obeh na en sklic, tudi zaradi provizije banki po vsaki položnici. Po nekaj mesecih sem prejel opomin o neplačanem davku. Pri pregledu pa ugotovil mojo napako in poslal dopis z obrazložitvijo o napaki zakaj je nastal dolg in tudi prejel odgovor, ki ga prilagam v nadaljevanju.

Ne morem razumeti, da je referentka brez problema lahko vknjižila preplačilo, na drugem računu pa je bil izkazan manjko prav za razliko preplačila za isto zadevo in preknjižba ni bila problem, le opozoriti sem jih moral. Meni pa so raje poslali opomin o neplačanem davku. Po besedah referentke pa sem dolžan plačilo obresti v višini 0,60€ zaradi zamude plačila, ker je tak zakon.  Tako sem moral plačati 0,60€ obresti plus provizijo banki za plačilo 0,35€ zaradi togosti uprave.

Referentki sem predlagal naj stopi do svojega nadrejenega in predlaga rešitev oz spremembo, če je zakon tak, zadeva pa je nelogična. Odločno me je zavrnila, da ona dela po zakonu in če smatram, da so mi bile kršene pravice naj se pritožim. Malo človeškega dialoga pa sem vendarle pričakoval, saj nismo na bojišču.

Osebno smatram, da imamo tudi zaradi takega odnosa uslužbencev celotne javne uprave toliko težav. Ljudje in razmere se spreminjajo in je treba slediti tudi z predpisi in zakonom, če ima kdo interes. Tega pa je očitno malo v teh službah. Vodje bi morale spremljati delo in predlagati spremembe in bi bilo mnogo lažje.

Odgovor pristojnega organa

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE, DAVČNE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE:

 

Od vodnih plovil, ki zapadejo v obdavčitev se obračuna:

- davek na vodna plovila, ki je prihodek posamezne občine in

- dodatni davek na vodna plovila, ki je prihodek državnega proračuna (dodatni davek je uveden z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) in se obračuna od leta 2013.

 

Iz navednega razloga sta z odločbo o odmeri davka na vodna plovila izdana tudi dva plačilna naloga, saj gre v enem primeru za prihodek države in v drugem primeru za prihodek pristojne občine. Nakazilo davkov je potrebno zato izvesti na predpisane račune, ki so napisani na priloženih plačilnih nalogih pri odločbi. Napačno nakazilo pomeni, da posamezni upravičenec (občina ali država) ne dobi sredstev v predpisanem roku, zato se od neplačanega dela obračunajo zamudne obresti. To velja tudi v primeru, če sta oba davka nakazana na eden izmed računov. Prenakazilo sredstev iz enega na drug račun brez pooblastila plačnika bi lahko pomenila napako, saj bi se lahko poplačale še druge obveznosi, ki bi jih bilo potrebno plačati na dotični račun, vendar še ne bi zapadle v plačilo. Zato je na zavezancu da izpolni obveznosti tako, kot je to določeno z odločbo, s katero so odmerjene. Ravno v izogib takim pomotam, davčna uprava prilaga odločbi dva plačilna naloga.