Oddajte pobudo

Sprememba v urejanju zavarovanja družinskih članov

Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MNZ
  • 04. 07. 2013Pobuda objavljena
  • 04. 07. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 05. 07. 2013Pobuda sprejeta

Pobuda

Pozdravljeni,

1. junija 2013 je ZZZS na svojih spletnih straneh uradno objavil obvestilo - Sprememba v urejanju zavarovanja družinskih članov. Kot delodajalec uradno o tem nisem bil obvestila!


Pojasnilo ZZZS (objavljeno na spletni strani ZZZS) - Sprememba v urejanju zavarovanja družinskih članov

S 1. 6. 2013 se pričnejo uporabljati spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določajo, da je zavezanec za prijavo družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje nosilec zavarovanja, torej zavarovanec po katerem bodo družinski člani zavarovani (npr. oče, mati…). Za družinske člane, ki imajo na dan 1. 6. 2013 že vzpostavljeno zavarovanje, se šteje, da je od 1. 6. 2013 dalje njihov zavezanec za prijavo nosilec zavarovanja, po katerem imajo urejeno zavarovanje.
Na tej podlagi delodajalci, Zavod RS za zaposlovanje, centri za socialno delo, upravne enote in drugi od 1. 6. 2013 dalje niso več dolžni vlagati prijave in odjave v zavarovanje za družinske člane (obr. M-DČ). Za prijave družinskih članov, ki so oziroma bodo vložene do 31.05.2013, zavezancem ni potrebno vlagati odjav iz zavarovanja.

 

Prva prijava v zavarovanje
Prvo prijavo v zavarovanje bo dolžan vložiti nosilec zavarovanja, po katerem bo družinski član (otrok, zakonec, zunajzakonski partner, starš) zavarovan na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), in sicer v roku 8 dni od nastanka pogojev za zavarovanje. Izjema velja za novorojenčke. Prijavo otroka v obvezno zavarovanje kot družinskega člana vloži nosilec zavarovanja (oče ali mati) najpozneje 60 dni po rojstvu otroka. Do takrat lahko otrok zdravstvene storitve uveljavlja v breme obveznega zavarovanja enega od staršev, če je ta vključen v obvezno zavarovanje kot nosilec zavarovanja. Prijavo vloži na obrazcu M-DČ, ki bo objavljen na spletni strani ZZZS. Če nosilec zavarovanja ureja zavarovanje neposredno na prijavno odjavni službi ZZZS, obrazca ne potrebuje.

 

Urejanje zavarovanja družinskega člana po uradni dolžnosti
Po prvi prijavi družinskega člana v obvezno zavarovanje ZZZS po uradni dolžnosti ureja njegovo obvezno zavarovanje po nosilcu zavarovanja ves čas, dokler so na podlagi podatkov, ki jih ZZZS vodi o družinskem članu in njegovem nosilcu zavarovanja oziroma jih pridobiva z izmenjavo podatkov od upravljavcev uradnih evidenc, izpolnjeni pogoji za obvezno zavarovanje na strani nosilca zavarovanja in njegovega družinskega člana - več o tem.


Prepričan sem, da MIZŠ hrani vse podatke o vseh učencih, dijakih, študentih.

 

Prosim uredite, da podatki na ZZZS prihajajo avtomatsko! Sicer si ne predstavljam, kakšna bo vrsta na ZZZS!

 

Odgovor pristojnega organa

S 1. junijem 2013 so pričela veljati Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določajo, da zavarovano osebo prijavi v zdravstveno zavarovanje zavarovanec (nosilec zavarovanja). Po novem se zavarovanje izvaja permanentno in po uradni dolžnosti, kar pomeni, da državljan (nosilec zavarovanja) prijavo opravi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) le enkrat, nato pa vsako nadaljnjo spremembo (denimo ob spremembi zaposlitve nosilca zavarovanja ali ob spremembi statusa zavarovane osebe) opravi ZZZS po uradni dolžnosti in na osnovi evidenc. Prav tako odpade obveznost dostavljanja vsakoletnih potrdil o šolanju na ZZZS, saj ZZZS z vpogledom v centralno evidenco šolajočih po uradni dolžnosti ažurno spremlja podatke o šolajočih.

S tem so razbremenjeni tako državljani, kakor tudi delodajalci, centri za socialno delo in upravne enote. Ukrep vpliva tudi na notranjo debirokratizacijo, saj so s prijavami/odjavami izredno veliko dela imeli tudi na ZZZS.


Prejšnje stanje:

S prijavo sta bila  obremenjena tako državljan (nosilec zavarovanja za otroka ali zakonca), kakor tudi delodajalec. Državljan-nosilec zavarovanja  je moral celotno dokumentacijo, še posebej s potrdili za šolanje ob vsakem novem šolskem letu dostaviti delodajalcu (kadrovsko službo podjetja), ki je nato izpeljal celoten postopek prijave družinskega člana zavarovanca v ZZZS (podjetja imajo možnost preko sistema e-vem). Celoten postopek se je ponovil v primeru, da je zavarovanec zamenjal službo in sicer z odjavo in ponovno prijavo.


Novo stanje:

Eden od staršev (nosilec zavarovanja)  bo enkrat prijavil otroka v zavarovanje, nato pa mu bo otrok na nek način "permanentno sledil" saj bo ZZZS po uradni dolžnosti, ob evidentiranju prehoda iz ene službe v drugo, avtomatično opravil tudi to spremembo za družinskega člana zavarovanca, obenem pa bo ZZZS za zavarovanca z vpogledom v centralno evidenco šolajočih ažurno spremljal tudi te podatke, zato vsakoletnih potrdil o šolanju ne bo več potrebno dostavljati na ZZZS.


Načrt:

Z namenom, da bi sistem še poenostavili in ga naredili bolj dostopnega in enostavnega, gredo načrti v smeri možnosti spletne prijave in odjave fizične osebe v zavarovanje, in sicer, da bi se vzpostavila lastna aplikacija v okviru ZZZS  za  elektronsko oddajo omenjenih prijav, s strani Ministrstva za notranje zadeve pa je predlagana rešitev, po kateri bi uporabili državni portal e-uprava,  ki  omogoča  generiranje  elektronskih obrazcev in povezovanje z elektronskimi evidencami.