Oddajte pobudo

Employment in Slovenia

Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MNZ
 • 04. 07. 2013Pobuda objavljena
 • 04. 07. 2013Pobuda posredovana v odziv
 • 04. 07. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

I have a business in Maribor, but am english and before that had businesses in the UK. I was shocked by how complicated it is to employ people in Slovenia. Everywhere around people are working in the black economy because it is not just expensive but complicated to employ people. I make the following suggestions based on comparing slovenia with the UK>
1. when paying prispevki for employees, you should not have to make numerous (some 13?)different payment but one and at the end of the year you could send a report outlining how that figure was arrived at, allowing the various departments to receive their share of the money, or just throw it all together!
2. taking on an employee should not be so complicated. too much paperwork
3. regres, payment of, caused me to end the contracts of staff i could not afford. i could only just pay normal wages, regres was a real problem.
4. sick pay. i could not afford to pay the wages of staff who were ill and pay for their replacement. i closed my business shortly after a member of staff was ill for 6 weeks.
sick pay is ok, but it is too high. in the uk it is similar to unemployment pay and paid by the government

Odgovor pristojnega organa

Ministrstvo za notranje zadve vam posreduje odgovore z zvezi z vašimi vprašanji:

1. vprašanje, Odziv MF:

  Ministrstvo za finance v zvezi z plačevanjem prispevkov z eno položnico, odgovarja, da je plačilo vseh davčnih obveznosti z enim nalogom že omogočeno za vsa tista plačila, ki so zapadla v plačilo in je pri plačilu naveden splošni sklic SI19 DŠ-99996, ki omogoča, da davčni zavezanec z enim plačilnim nalogom poravna vse svoje davčne obveznosti. V primeru, ko zavezanec pri plačilu navede sklic za točno določeno vrsto davka, se plačilo ne prenaša na druge konte davkov, razen na zahtevo davčnega zavezanca.

  Dodatno mnenje MNZ

  Samostojni podjetniki posamezniki lahko vse svoje obveznosti poravnajo z enim plačilnim nalogom na splošni sklic SI19 DŠ-99996. Pri tem je pomembno, da se obveznosti potem pokrivajo po vrstnem redu, glede na zapadlost. Primer: Podjetnik želi v mesecu juniju plačati Prispevke za socialno varnost za samozaposlene, hkrati pa še ni poravnal obveznosti z naslova DDV za mesec maj. Če nakaže denar na splošni sklic SI19 DŠ-99996 se bodo poravnale obveznosti z naslova DDV, ker imajo rok zapadlosti pred prispevki za socialno varnost.

  2. vprašanje, Odziv MNZ:

  Med poglavitni cilji novosti Zakona o urejanju trga dela je tudi doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela in odprava administrativnih ovir.

  Ukinitev obvezne prijave prostega delovnega mesta

  • odprava obveznosti prijave vsakega prostega delovnega mesta, ki zamegljuje dejansko sliko razpoložljivih delovnih mest;
  • administrativno breme za delodajalce;
  • sodelovanje zavoda le s tistimi delodajalci, ki bodo želeli javno objavo preko zavoda ali posredovanje ustreznih kandidatov;
  • obvezno: javna objava za javni sektor in gospodarske družbe v večinski lasti države mora biti izvedena preko zavoda.