Oddajte pobudo

Poenostavitev postopks parcelacije in komasacije

Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MK, MOP, MP, MzI
  • 04. 07. 2013Pobuda objavljena
  • 04. 07. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 17. 07. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani!

Predlagam, da se poenostavi postopek parcelacije in komasacije. V našem primeru postopek traja že več kot 10 let, 7 let pa po sprejetju zazidalnega načrta. Prav tako predlagam, da se skrajšajo tudi drugi postopki, potrebni pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja (npr. postopki ugotavljanja, ali se na področju razmnožujejo redke živalske vrste, ali se objekt res lahko spomeniško zaščiti, ...) Vsi ti postopki vplivajo na to, da v našem primeru že več kot 10 let ne moremo začeti z gradnjo na nezazidanem stavbnem zemljišču, za katerega je že sprejet zazidalni načrt. S pospešitvijo tovrstnih postopkov bo zagotovo tudi manj črnih gradenj in posledično zmanjšanje dela za gradbene inšpektorje.

Odgovor pristojnega organa

Spoštovani,

 

Ministrstvo za infratsrukturo in prostor bo v okviru prenove oziroma priprave nove zakonodaje s področja prostora in graditve naslovilo tudi vprašanja, ki se tičejo opisanega problema, vendar pa je v tem trenutku še prezgodaj, da bi lahko govorili o konkretnih rešitvah.