Oddajte pobudo

Samozaposliev

Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
  • 20. 06. 2013Pobuda objavljena
  • 20. 06. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 06. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

SAMOZAPOSLITEV - sedaj je ta ukrep namenjen izključno tistim, ki so najmanj tri mesece prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, zato se vsak, ki je sicer zaposlen, pa se ima namen samozaposliti, tja tudi prijavi, da izpolni pogoje za pridobitev finančne vzpodbude. Navedeno temelji na večih konkretnih primerih. To pomeni strošek državi, hkrati pa ogromno časa. Morda bi bilo smiselno razmisliti o možnosti, da se lahko posameznik samozaposli neposredno po odhodu od delodajalca
(ali stečaju, odpustitvi, poteku delovnega razmerja,...), po istih pogojih, torej z možnostjo pridobitve vzpodbude (4.500 eur).

Odgovor pristojnega organa

Odgovor MDDSZ:

 

PošiljamO pojasnilo o vključevanju fizičnih oseb v ukrep št. 5 - Spodbujanje samozaposlovanja aktivne politike zaposlovanja.

V obravnavani ukrep se vključujejo brezposelne osebe in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena. Ti so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb ali v evidenci iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, vsaj 3 mesece. Slednji so delavci v odpovednem roku po vročeni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, ki jim je delodajalec omogočil odsotnost z dela za vključevanje v ukrepe na trgu dela in so se prijavili pri Zavodu RS za zaposlovanja kot iskalci zaposlitve (iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena). To pomeni, da se lahko osebe vključijo v ukrep samozaposlovanja že v času odpovednega roka.

Glede na to, da se v okviru ukrepa dodeljuje javna sredstva, ki so omejena, zagotavljamo gospodarno in učinkovito porabo prek pogojev, med katere sodi med drugim tudi vsaj 3 mesečna prijava v eni od navedenih javnih evidenc. V primeru, da vključitev oseb v ukrep v času odpovednega roka ni mogoča, se obdobje 3 mesečne prijave v evidenci brezposelnih oseb skrajša za čas prijave teh oseb v evidenci iskalcev zaposlitve.

Navedene informacije so dostopne javnosti prek izvajalca ukrepa Zavoda RS za zaposlovanja. Zajete pa so tudi v Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja pri ukrepu št. 5, objavljenem na spletni strani ministrstva pristojnega za delo.