Oddajte pobudo

Praksa ZZZS glede obrazcev za prijave in odjave iz zavarovanj

Kategorija: Sociala
Pristojni organi: ZZZS
  • 20. 06. 2013Pobuda objavljena
  • 20. 06. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 08. 07. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Na izpostavah Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kjer sprejemajo prijave in odjave iz obveznih zavarovanj na obrazcih M1, M2 in tako naprej, pošiljajo stranke v knjigarno kupit obrazec, ki stane 50 centov. Obenem si je obrazec mogoče natisniti z njihove spletne strani. Predlagam, da tistim, ki ne vedo za obrazec na spletni strani ali pa imajo težave, nimajo tiskalnika ipd. obrazec prodajo na okencu na ZZZS in jim prihranijo pot v knjigarno. Prav tako bi lahko omogočili prijavo/odjavo samoplačnikov na spletu z digitalnim potrdilom.

Odgovor pristojnega organa

Spoštovani,

glede predloga, da bi ZZZS prodajal obrazce M, s katerimi se ureja obvezno zdravstveno zavarovanje oz. vsa obvezna socialna zavarovanje, pojasnjujemo, da večina zavezancev že pride z obrazcem in bi bila uvedba prodaje obrazcev na ZZZS s tega vidika neracionalna. Neracionalna bi bila tudi iz razloga, ker ZZZS na podlagi 50. člena Zakona o računovodstvu opravlja plačilni promet brezgotovinsko, kar pomeni, da poteka le na računu pri pooblaščeni organizaciji za plačilni promet.

V zvezi z urejanjem zavarovanja po e-poti pa pojasnjujemo, da smo na pristojna ministrstva že pred časom podali predlog, da se za vse poslovne subjekte, ki so registrirani v Poslovnem registru Slovenije (med njimi so tudi taki, ki so sami zavezanci za plačilo prispevkov zase, torej t.i. samoplačniki), omogoči urejanje zavarovanj prek sistema e-VEM, za ostale zavezance pa predvidevamo, da bi lahko v letu 2014 podprti e-prijave prek nase spletne strani.