Oddajte pobudo

Začasno prebivališče tujega držaljana

Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
  • 20. 06. 2013Pobuda objavljena
  • 20. 06. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 04. 07. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani,

Pozdravljam uvedbo vašega portala in odločil sem se, da vam sporočim tudi moje težave oz. težave moje soproge, s katerimi se soočava kadarkoli potujeva izven ali v Evropsko unijo.

Moja soproga je kolumbijska državljanka, s stalnim bivalnim dovoljenjem v Sloveniji. Do tukaj je vse v redu... Zakomplicira se pri njeni izkaznici za stalno (v preteklosti začasno) bivalno dovoljenje v Sloveniji. Se opravičujem moji direktnosti, vendar moja mesečna izkaznica za mestni avtobus, ki sem jo uporabljal v svojih študentskih časih, je imela boljšo prezentacijo. Izkaznica za bivalno dovoljenje oseb iz tretjih držav je izdelana iz navadnega papirja/kartona in plastificirana. Verjamem, da ima ustrezne zaščite, vendar na prvi pogled izgleda, kot da bi jo izdelal oz. naredil sam. In tukaj se pojavi težava, ker te izkaznice nikjer na evropskih letališčih ne jemljejo resno. Večkrat potujeva s soprogo in potujeva preko Madrida, Pariza, Frankfurta, Amsterdama in policisti na omenjenih letališčih si ogledujejo to izkaznico z velikim začudenjem. Običajno naju postavijo na stran in si vzamejo čas, da preverijo pristnost izkaznice. Predvidevam, da se s podobnimi težavami soočajo vsi državljani tretjih držav, ki imajo bivalno dovoljenje v Sloveniji in ki potujejo izven ali v Evropsko unijo.

Po pogovoru z uradniki na Uradu za tujce, sem dobil pojasnilo, da je taka izkaznica določena z evropsko direktivo. Tukaj me zanima, če lahko dobim točne podatke o tej evropski direktivi (naziv, številka...), kajti moj svak, ki ima začasno bivalno dovoljenje v Italiji, je prav tako kolumbijski državljan (tretja država) in ima izkaznico za bivalno dovoljenje v plastični obliki. Če sklepam po odgovoru naših uradnikov, potem v Italiji kršijo evropsko direktivo ali pa Italija ni v Evropski uniji. Drug izgovor je, da izkaznica za bivalno dovoljenje itak ni samostojen dokument in da je vedno veljaven v povezavi s potnim listom. To seveda drži, ampak to je praktično najbolj pomemben dokument, ki ga potrebuje tretji državljan ob vstopu v Evropsko unijo.

Moj predlog: veliko bolj primerna bi bila izkaznica, ki bi bila izdelana iz plastike, kot npr. naša osebna izkaznica oziroma kot izkaznica za bivalno dovoljenje državljanov drugih držav Evrope, ki niso v Evropski uniji. Verjamem, da ima taka izkaznica lahko veliko slabšo zaščito, vendar pa jo vsak tuj policist jemlje veliko bolj resno.

Morda se vam zdi moj primer zelo minoren, vendar pa meni predstavlja veliko oviro pri potovanjih in je povezan tudi s stroški. Nazadnje se je zgodilo na letališču v Parizu, kjer so si policisti vzeli pol ure časa, da so bivalno dovoljenje moje žene pregledali policist, njegov šef, in šef od šefa. V glavnem iz tega razloga sva zamudila "connecting flight" in seveda sva morala potem čakati do naslednjega dne na nov let in seveda kupiti novo vozovnico. Torej imela sva dodatne stroške za nočitev in novo vozovnico - in nihče nama tega ne more povrniti. In ko se vprašam, kdo je kriv za te dodatno povzročene stroške? Policist na letališču, jaz ali država Slovenija ?
Verjamem, da v mojem primeru vidite zgolj povečanje stroškov države oz. njenih institucij, vendar plastično izkaznico dobijo državljani ostalih evropskih držav (izven EU), npr. Srbija, Bosna in Hercegovina,... torej tukaj res ne vidim nekih posebnih dodatnih stroškov oz. ukrepov. Zgolj izdajate enako kvaliteto izkaznic za evropske državljane in državljane tretjih držav.

Upam, da moj predlog ne bo naletel na gluha ušesa, kot je do sedaj pri birokratih na Uradu za tujce.

Hvala za odgovor.

Lep dan,

Odgovor pristojnega organa

V nadaljevanju vam posredujemo pojasnilo v zvezi z izkaznico dovoljenja za prebivanje kolumbijske državljanke, ki ima v Republiki Sloveniji veljavno dovoljenje za stalno prebivanje:

 

Način izdaje, vsebina in oblika dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana Evropske unije (EU) ali slovenskega državljana, je določena v 137. členu Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/2011 in 57/2011-popr.; ZTuj-2), ki določa, da se dovoljenje za prebivanje družinskemu članu slovenskega državljana izda v obliki izkaznice, ki mora vsebovati fotografijo osebe, kateri je izkaznica izdana, ter podatke o vrsti dovoljenja, roku veljavnosti, priimku in imenu, državljanstvu, spolu in datumu rojstva osebe, ki ji je izkaznica izdana. Podrobneje, z vsemi tehničnimi in drugimi specifikacijami pa je izdaja izkaznice dovoljenja za prebivanje družinskemu članu slovenskega državljana določena v Pravilniku o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic EU in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov (Uradni list RS, št. 99/11 in 90/12; v nadaljevanju: Pravilnik). V 2. členu Pravilnika je določeno, da se dovoljenje za prebivanje izda v obliki izkaznice, kot samostojni dokument, v 4. členu pa je določeno, da je izkaznica plastificirana, velikosti 91 x 60 mm, poleg tega pa Pravilnik vsebuje še določbe, ki se nanašajo podrobnosti izdaje oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje. Sestavni del Pravilnika so tudi priloge, v prilogi št. 1 je objavljen vzorec izkaznice dovoljenja za prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana.

 

Iz vsebine pobude izhaja, da ima kolumbijska državljanka v Republiki Sloveniji veljavno dovoljenje za stalno prebivanje, izkaznice dovoljenja za prebivanje pa ni zamenjala za zgoraj opisano, zato predlagamo, da se gospa zglasi na upravni enoti, ki je izdala dovoljenje za stalno prebivanje ter prosi za zamenjavo izkaznice dovoljenja za prebivanje.