Oddajte pobudo

Elektronsko oddaja mesečnih obračunov trošarine

Pristojni organi: MF
  • 19. 06. 2013Pobuda objavljena
  • 19. 06. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 12. 07. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni,

kot trošarinski zavezanec predlagam, da na CURS uvedete elektronsko oddajanje mesečnih obračunov trošarine.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance:

Carinska uprava RS že načrtuje uvedbo e-poslovanja z zavezanci na področju trošarin in s tem tudi za elektronsko oddajo obračunov trošarine, za izvedbo česar pa je potrebna sprememba informacijskega sistema.
Vzporedno bo potrebna tudi sprememba obrazcev v podzakonski predpisih Zakona o trošarinah (Uradni list RS št. 97/10-UPB8, 48/12 in 109/12).
Informacije o možnosti vlaganja obračuna trošarine v elektronski obliki bodo objavljene na spletni strani Carinske uprave RS.