Oddajte pobudo

Plačevanje prispevkov na različne račune

Kategorija: Finance
Pristojni organi: MNZ
  • 19. 06. 2013Pobuda objavljena
  • 19. 06. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 19. 06. 2013Pobuda sprejeta

Pobuda


Zakaj ne moremo v Sloveniji placevati poloznic za SP / d.o.o. skupaj vse na eni poloznici, ampak moramo npr. za porodniske dajatve v visini 1eur posebej placevati poloznico, ceprav gre ves denar vedno na financno ministrstvo? V tujini dobijo nasi kolegi eno poloznico za vse dajatve! Ali zato, da banke vec zasluzijo? Ali zato da ima podjetnik vec dajatev?
Drzava sama ne zasluzi tukaj nic!

Odgovor pristojnega organa

Odgovor DURS:

 

V Republiki Sloveniji je bil s 1.10.2011 uveden nov način plačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev (v nadaljevanju: davek).

 

Bistvena novost je zmanjšanje ptevila vplačilnih podračunov, na katere zavezanci za davek plačujejo svoje obveznosti iz naslova davkov. Namesto na dosedanje vplačilne račune zavezanci za davek od 1.10.2011 dalje svoje obveznosti plačujejo na prehodne davčne podračune po vrsti javnofinančnih blagajn in sicer:

 

1. Prehodni davčni podračun - proračun države (prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo, akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti, davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb, davek na nepremično premoženje večje vrednpsti, dohodnina od dobička iz kapitala, obresti, devidende...)

2. Prehodni davčni podračun - ZPIZ (prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost...)

3. Prehodni davčni podračun - ZZZS (prispevki za zdravstveno varstvo, prispevki kmetov in članov njihovih gospodinjstev...)

4. Prehodni davčni podračun - občine (davek na promet nepremičnin, občinske takse, davek na dobitke od iger na srečo, davek od premoženja od stavb, nadomestilo za uporabo savbnega zemljišča, davek na dediščine in darila, davek od premoženja na posest plovnih objektov...).

 

Uporaba reference SI19 DŠ-99996 omogoča, da z enim plačilnim navodilom poravnamo vse davke v okviru posamezne javnofinančne blagajne.

 

Torej s tem, ko davčni zavezanec v plačilno navodilo vpiše referenco SI19 DŠ-99996, prostovoljno dopusti, da se s plačilom pokrivajo najstarejše davčne obveznosti po datumu zapadlosti - vendar le znotraj posamezne javnofinančne blagajne.