Oddajte pobudo

Zaostanki za izdajo gradbenega dovoljenja v UE

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
  • 11. 02. 2021Pobuda objavljena
  • 11. 02. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 16. 02. 2021Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Od novembra 2019 čakam na izdajo gradbenega dovoljenja v UE za enostanovanjsko družinsko hiško (sedaj eno leto in 3 mesece) in nobeden mi ne noče povedat kdaj bo moja vloga obravnavana.

Predlog : Javna objava čakalne dobe za vsako vlogo za gradbeno dovoljenje na UE ter omogočit sledljivost čakalne vrste, da ne bo prehitevanj oziroma nadzor nad vlogami da tako da se uvede nadziran sistem first in first out. Ter prenos odločanja na drugo upravno enoto ali pristojno ministrstvo, v kolikor je zamuda večja kot jo določa gradbeni zakon oziroma zakon o upravnem postopku.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor:

Novi Gradbeni zakon, ki je v pripravi, naslavlja nekatere težave, ki se navajajo v pobudi. Predvsem gre za možnost, da lahko upravna enota odloča o upravnih zadevah po tem zakonu na območju celotne države, če tako določi minister pristojen za javno upravo, kar pomeni, da bo na podlagi informacij o (pre)zasedenosti ene upravne enote, lahko delo razporejal bolj učinkovito. Zakon upravnemu delavcu nalaga nekatere dodatne roke, v katerih mora opraviti upravna dejanja, ne sme pa določiti, da je o zadevi pozitivno odločeno, če dejanj ni izvršil pravočasno. S tega vidika, so tudi novi, v zakonu zapisani roki, inštrukcijski. Ocenjujemo, da so za boljšo storitev upravnih delavcev bolj učinkoviti prijemi, ki niso normativni, ampak tisti, ki delo bolje organizirajo in jasno kažejo na boljše oziroma slabše opravljeno delo, torej ustrezen nadzor. Ta bo precej lažji po tem, ko bo začel delovati informatiziran sistem eGraditve, predviden v letu 2022.