Oddajte pobudo

Elektronske vloge

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
  • 10. 02. 2021Pobuda objavljena
  • 10. 02. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 19. 02. 2021Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani smo v 2021 in v času COVID-19 epidemije in kot obiskovalci upravnih enot zavezani spoštovati varnostne ukrepe zaradi te bolezni. Zakaj je torej v Sloveniji še vedno številne vloge na upravnih enotah in občinskih upravah potrebno vlagati osebno na okencih in ni omogočeno elektronsko oddajanje vlog in njihovo digitalno potrjevanje? Po 30 let samostojnosti Slovenije bi vsaj to že lahko enkrat uredili in s tem rešili kup nevšečnosti in problemov še posebej v tej zdravstveni situaciji?

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za javno upravo:

Na Ministrstvu za javno upravo že več let temu področju posvečamo veliko pozornosti in postopoma selimo postopke vseh državnih organov in širše, tudi na splet. Tako je na portalu eUprava za državljane v tem trenutku na voljo preko 180 vlog, ki jih potem obdelujejo Upravne enote. Poleg tega je še nekaj vlog, ki jih prejemajo in obdelujejo druge institucije. Seveda pa obstajajo nekateri postopki, ki zahtevajo osebno identifikacijo in teh postopkov elektronsko v tem trenutku še ni mogoče opraviti elektronsko. Takšen primer so postopki v zvezi s pridobitvijo ali podaljšanjem osebnih dokumentov. V preteklem letu smo prav zaradi epidemije pripravili dodatne vloge, da smo poslovanje olajšali in ga naredili bolj varnega. Primer tega so vse vloge za solidarnostne dodatke, ki jih je bilo mogoče oddali edino elektronsko. 
 
Poleg tega smo v sodelovanju s reprezentativnimi združenji občin na portalih eUprava in SPOT državljanom dali na voljo prvih 10 vlog, ki jih rešujejo občine. V sistem se občine postopoma vključujejo ker morajo urediti tudi sisteme na svoji strani, da takšne vloge lahko prevzamejo in obdelajo.  
 
Prav tako je bila v preteklem letu realizirana tudi možnost, da državljani dokumente, ki jih je potrebno osebno vročiti (prejšnja modra kuverta, ki ste jo morali osebno prevzeti na Pošti), po novem dobite tudi v varen predal na portalu eUprava. 
 
Veliko postopkov je možno opraviti tudi na drugih storitvenih portalih, kot so eDavki, eZdravje, ZPIZ, ZZZS. 
 
Vsekakor nam prenos postopkov v e-obliko ostaja prioritetna naloga zato lahko v prihodnje pričakujete še več e-postopkov na storitvenih portalih države.