Oddajte pobudo

Problem z občino glede dovoza k novogradnji

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
  • 11. 01. 2021Pobuda objavljena
  • 11. 01. 2021Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Spoštovani,

naj na kratko opišem situacijo. Smo dve družini, ki smo v letu 2019 kupili dve sosednji zazidljivi parceli, se na občini pozanimali o morebitnih ovirah, kjer so nam zatrdili da je vse ok. Začeli smo z aktivnostmi pridobivanja gradbenega dovoljenja preko vsak svojega projektanta, kateri so izrisali najoptimalnejše opcije in začeli pridobivati soglasja in mnenja. Vse je bilo uspešno rešeno a tik pred oddajo zahtevka za gradbeno dovoljenje je občina poslala samo enim od nas dopis da bodo vlogo za dovoz preučili ponovno (kljub temu da smo že imeli vsaj 2 meseca pozitivno mnenje, naši sosedje pa že dlje) in da takšen dovoz ni mogoč zaradi varnosti (ne dovoljijo ga ne enim ne drugim) . Naj omenim, da bi bil dovoz direktno na občinsko cesto, na ketero je v razdalji 500m vsaj 11 obstoječih dovozov, malo prometna, preglednost, vsaj 40m levo in desno, v skrajni sili smo pripravljeni pristati tudi na skupen dovoz a oni od nas zahtevajo, da naredimo uvoz precej višje, (dejansko v nevarnem ovinku) kjer je že obstoječ, a to bi pomenilo da bi morali odkupit del nekega zemljišča, ki se sploh ne prodaja. Problem nastane tudi zaradi tega, ker imamo vse že zrisano, prilagojeno na dovoz na občinsko cesto, njihova zahteva pa bi vse obrnila na glavo in nam naredila ogromne stroške. Ali lahko občina izpodbija že dano mnenje? Zanima me kako lahko prihaja do takšnih zapletov pri pridobivanju GD in morda bi bilo smiselno da občina za vse zazidljive parcele naredi nek natančen elaborat, z vsemi detajli in zahtevami, kot je lokacijska informacija, ki pa je, vsaj v našem primeru zelo površna in nezanesljiva. Kdo od neodvisnih strokovnjakov je poleg občine še pristojen za presojo o varnosti in podaji mnenja za dovoze? Najlepša hvala za odgovor.

Odgovor še ni na voljo