Oddajte pobudo

Izguba stalnega bivališča - izguba pravic

Področje: Zdravstvo
Pristojni organi: MNZ, MZ
  • 11. 01. 2021Pobuda objavljena
  • 11. 01. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 14. 01. 2021Pobuda sprejeta

Pobuda

UE je po poizvedbi dejanskega prebivališča osebe izdala odločbo za prenehanje stalnega bivališča. Ali to pomeni, da oseba v času urejenja novega stalnega bivališča, torej v vmesnem času, ko uradno nima stalnega prebivališča izgubi pravico do storitev zdravstvenega zavarovanja, četudi se naprej plačuje obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje ter pravico do pokojnine? Oseba pa bo zaradi izvršb težko našla nekoga, ki bi ji omogoči prijavo stalnega bivališča.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za zdravje:

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za poslano vprašanje. V nadaljevanju podajamo pojasnila glede naslovljene problematike.

V primeru, če je za vključitev v obvezna socialna zavarovanja pogoj, da ima oseba urejeno prebivališče, v času, ko tega prebivališča nima, ne more koristiti pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Izvajalci zdravstvenih storitev to informacijo pridobijo prek informacijskega sistema (on-line). Zavezanec za prijavo pa mora vložiti odjavo zavarovanja (npr. ZPIZ za upokojenca).

Bi pa opozorili, da si lahko osebe s slovenskim državljanstvom, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča, na upravni enoti določijo t.i. zakonsko prebivališče. Navedene osebe lahko tako (do ureditve prebivališča in ponovne vključitve v zavarovanje) uveljavljajo storitve nujnega zdravljenja v breme proračuna v skladu s 7. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

S prijaznimi pozdravi.