Oddajte pobudo

Povezava vseh državnih evidenc

Pristojni organi: FURS, MDDSZ, MF, MJU, MZ, ZPIZ, ZRSZ, ZZZS
  • 08. 01. 2021Pobuda objavljena
  • 08. 01. 2021Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Želela bi, da se vse evidence z našimi podatki, ki obstajajo na državnem nivoju, bolje povežejo. Zelo pohvalno je, da obstaja že mnogo portalov (eUprava, eZPIZ, mojZZZS, eDavki, itd.), vendar pa so podatki iz le-teh med seboj slabo povezani, predvsem ko gre za vodenje upravnih postopkov. Bom podala nekaj primerov, kjer sem sama imela težave in pri katerih mislim, da bi se lahko organi državne uprave in institucije z javnim pooblastilom poenotili in imeli dostop do vseh državnih evidenc - da se jim torej dejansko podeli pooblastilo za dostop do teh podatkov, poleg tega pa javne uslužbence tudi spodbuja, da jih dejansko uporabljajo (marsikdo se ne potrudi in zahteva podatke, ki jih lahko pridobi sam): - Na e Upravi oziroma v centralnem registru prebivalstva je zapisan moj začasni naslov, tudi ob prijavi na upravni enoti sem izjavila, da želim, da vsa pošta prihaja na začasni naslov. Ko sem imela opravka z vročanjem odločbe s FURSa, pa so mi odločbo poslali na stalni naslov, pri čemer so mi rekli, da bi morala na eDavki posebej oddati obrazec z željenim naslovom za vročanje. Mislim, da bi se to lahko poenostavilo in bi se naslov za vročanje, zaveden na eUpravi, lahko uporabil povsod. - Na Zavodu RS za zaposlovanje sem ob prijavi v evidenco brezposelnih morala sama posredovati podatke o mojem bančnem računu, ki ga imam odprtega v tujini in prijavljenega na FURSu ter o opravljenem magisteriju. Mislim, da bi v tem primeru javni uslužbenci oba podatka lahko pridobili sami - podatki o računu so v eDavkih, podatki o magisteriju pa recimo v Repozitoriju Univerze v Ljubljani. Takih primerov je še veliko. Predvsem mislim, da bi do osnovnih podatkov o državljanih (stalni naslov, začasni naslov, naslov za vročanje, e-mail, bančni račun, ipd.) morali dostopati vsi uslužbenci, ki vodijo upravne postopke z ostalih področij - da se torej poveže sociala, zdravstvo, finance in splošni podatki.

Odgovor še ni na voljo