Oddajte pobudo

Odprava izjave glede omejitve poslovanja po novem 5. odst. 35. člena ZIntPK

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MJU, MP
  • 06. 01. 2021Pobuda objavljena
  • 06. 01. 2021Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

V Uradnem listu RS, št. 158/2020 je bila objavljena novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), ki je začela veljati 17. 11. 2020, ki je uvedla še eno birokratsko neumnost. Odgovorna oseba poslovnega subjekta, ki posluje z zavezanci na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje, ali v postopku podeljevanja koncesije ali v drugi obliki javno-zasebnega partnerstva mora podati pisno izjavo o tem, da fizična oseba oz. poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja kot poslovodja, član poslovodstva, zakoniti zastopnik neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot petodstotnem deležu pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalskemu deležu. Takšno pisno izjavo morajo izpolnjevati in pošiljati vsi ponudniki, za vsako naročilo, tudi najmanjšo naročilnico s strani javnega naročnika. To je dodatno obremenilo že tako birokratsko administrativen postopek. Javni naročniki morajo tako pridobivati od vseh ponudnikov to izjavo, pri naročilih nad 10.000€ pa še protikorupcijsko izjavo in izjavo o lastništvu. Naj spomnim, da živimo v digitalni dobi, ko se vsi ti podatki v računalniških bazah (AJPES, FURS, ERAR, STATIST, KPK...) in pričakujem od države, da baze poveže in poišče storilce prekrškov oz. koruptivna dejanja ter jih ustrezno kaznuje, ne pa da z dodatno papirologijo spet obremenjuje na tisoče poštenih ponudnikov in vestnih naročnikov!

Odgovor še ni na voljo