Oddajte pobudo

Podaljšanje vozniškega dovoljenja prek eUprave

Pristojni organi: MJU, MzI
  • 18. 11. 2020Pobuda objavljena
  • 18. 11. 2020Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Glede na že dano pobudo za podaljšanje vozniškega dovoljenja z dne 4.12.2017, ki je vidna na naslovu https://www.stopbirokraciji.gov.si/komentar/?comment_id=855 in glede na odgovor pristojnega organa z dne 21.2.2018, ki je prav tako viden na istem naslovu, podajam pobudo za podaljšanje vozniškega dovoljenja prek euprave, saj je šel čas naprej in povozil odgovor pristojnega organa že v 1. točki. Tehnologija je šla naprej, istovetnost osebe, zajemanje podpisa, fotografije je možna na daljavo kot to počnejo že vse banke, zavarovalnice, kjer je možna identifikacija osebnega dokumenta na daljavo, možno je prek videopovezave ugotoviti istovetnost osebe ter s posebno programsko opremo zajeti podpis in fotografijo ali prevzeti fotografijo iz elektronskega odložišča fotografij. V 2. točki odgovora, kaj je potrebno priložiti za IZDAJO vozniškega dovoljenja, gre za odgovor, ki ni povezan s PODALJŠANJEM vozniškega dovoljenja oz z namenom moje pobude, ki se predvsem nanaša na opomnik na strani euprave, kjer nas opominjate, da je 19.1.2023 zadnji dan veljavnosti vozniških dovoljenj, izdanih na starih 3-delnih obrazcih. Moja pobuda se nanaša predvsem na ta opomnik in izvedbo spremembe (niti ne podaljšanja) vozniškega dovoljenja. V točki 3 odgovora, kjer je zapisano "Oseba mora k vlogi priložiti fotografijo v fizični obliki ali referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij, pri čemer mora fotografija kazati pravo podobo osebe in ne sme biti retuširana (brez prisotnosti osebe ni možno ugotoviti ali fotografija kaže pravo podobo osebe). Skladno z določbo 65. člena ZVoz-1 mora imetnik vozniškega dovoljenja zamenjati veljavno vozniško dovoljenje, če fotografija na vozniškem dovoljenju ne kaže več njegove prave podobe." je ponovno časovno tehnološka komponenta, ki ne velja več in je sedaj na daljavo brez prisotnosti osebe možno ugotoviti ali fotografija kaže pravo podobo osebe. Zaključni odgovor drugega pristojnega organa, odgovor Ministrstva za javno upravo: "Z Ministrstvom za infrastrukturo bomo raziskali možnosti glede (tehnične) izpeljave predlagane rešitve" je v na datum 21.2.2018 morda dajal upanje na spremembo, skoraj tri leta po dani pobudi (4.12.2017) kliče po opomniku in novi pobudi v upanju, da se tehnološke rešitve hitro najdejo in glede na zdravstveno situacijo v kateri smo se znašli, čimprej omogoči tehnološke rešitve za procese, ki se lahko opravijo na daljavo in s tem omogočijo debirokratizacijo, hitrejšo obravnavanje in izdajo ter brezstično (brez stikov med osebami) obravnavno. V upanju na hitro rešitev pobude vas lepo pozdravljam.

Odgovor še ni na voljo