Oddajte pobudo

Ministrstva se ne držijo rokov

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
  • 16. 11. 2020Pobuda objavljena
  • 16. 11. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 03. 12. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam, da se nosilcem urejanja prostora, ki ne oddajo svojih smernic v predpisanem roku 30 dni, onemogoči kasnejše osporavanje predlogu za Občinske prostorske načrte.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor:

V skladu z Zakonom o urejanju prostor (Zurep-2) so mnenja akt, s katerim nosilci urejanja prostora ugotovijo, ali so bile pri pripravi prostorskih aktov upoštevane smernice oziroma predpisi z njihovega delovnega področja. Iz navedenega sledi, da tudi če nosilec urejanja prostora ni podal smernic, z mnenjem preveri ali so bili pri pripravi prostorskega akta upoštevani predpisi z njegovega delovnega področja, zato podani predlog, da se nosilcem urejanja prostora onemogoči sodelovanje pri predlogu prostorskega akta ni sprejemljiv.