Oddajte pobudo

Nesmisel - finančni urad - odmera dohodnine od dobička iz kapital pri odsvojitvi nepremičnine

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MF, MKGP
  • 13. 10. 2020Pobuda objavljena
  • 13. 10. 2020Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Finančni urad želi prodajalcu kmetijskega zemljišča odmeriti dohodnino od dobička iz kapitala, kot da je prodajalec kmetijsko zemljišče pridobil leta 2013 ko je bila izvedena komasacija. Lastnik je zemljišča dejansko dedoval leta 1999. Finančni urad torej smatra, da je zemljišča pridobil leta 2013. Lastniki zemljišč pri komasaciji pridobijo bolj enoten kompleks parcel, pri čemer se velikost ter vrednost parcel ohranita. Torej tu ne gre za noben promet ali pridobitev, za nobeno prekupčevanje,ampak zgolj za zložbo zemljišč komasacijskih udeležencev, katere investitor je občina. Zato se mi zdi skrajno nelogično, pravzaprav absurdno, da želi finančna uprava za takšne primere pobirati kapitalski dobiček oz.s tem povzroča kar nekaj dodatnih birokratski poslov in stroškov strankam v postopku. Predlagam, da se nemudoma pričnejo vsi postopki, ki so potrebni, da se v zakonu o dohodnini takšen primer kot je komasacija izvzame oz.da dobijo uslužbenci na uradih temu primerna navodila.

Odgovor še ni na voljo