Oddajte pobudo

Turistični boni

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MGRT
  • 08. 10. 2020Pobuda objavljena
  • 08. 10. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 12. 10. 2020Pobuda sprejeta
  • 04. 12. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Veliko število državljanov še ni izkoristilo turističnih bonov, rezervacije za krompirjeve počitnice so več ali manj povsod polne....(toplice, bazeni,kmečki turizmi.. ..itd.). Glede na epidemiološko sliko, bi bilo mogoče smiselno razmisliti o podaljšanju veljavnosti bonov. Ali naj gremo v teh mesecih v gnečo?

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:

V raziskavi Slovenske turistične organizacije o potovalnih namerah domačih turistov v letu 2020 se je pokazalo, da kar 52% anketirancev namerava glavnino dopusta preživeti v Sloveniji, 41 % anketirancev bo odšlo na več krajših oddihov, 26 % na vsaj en krajši oddih, 18 % pa si namerava privoščiti kombinacijo obojega. Za skoraj polovico anketirancev je turistični bon eden od razlogov za letošnje dopustovanje v Sloveniji. Polovica anketirancev
namerava bon unovčiti tudi v jesenskem in zimskem času.  Neizkoriščenih je do sedaj ostalo še slabih  75% predvidene vrednosti. Glede na to, da so turistični boni unovčljivi do 31.12.2020, bomo lahko šele konec leta ugotovili, koliko jih bo dejansko unovčenih.

Zato menimo, da bi bilo potrebno počakati vsaj še do konca jesenskih šolskih počitnic ter na osnovi takratnih podatkov o stopnji koriščenja turističnih bonov izdelati ocene in se na podlagi le-teh nato odločati tudi glede ukrepov in spodbud za njihovo unovčitev.

Dopolnitev odgovora:

Veljavnost turističnih bonov je podaljšana do 31. decembra 2021 za vse upravičence, ki bonov še niso koristili.

Več na: https://www.gov.si/novice/2020-12-03-podaljsanje-veljavnosti-turisticnih-bonov/