Oddajte pobudo

Taksna obveznost za pritožbo pri odobritvi posla nakupa zemljišča

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
  • 23. 09. 2020Pobuda objavljena
  • 23. 09. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 23. 09. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

V primerih, ko pride do ustne obravnave na UE v zvezi s prednostno pravico pri nakupu zemljišč je možno nedopustno zavlačevanje postopka v našem konkretnem primeru več kot 1,5 leta in zadeva še nima epiloga. Stranka, ki zavlačuje postopek ni plačala upravne takse in tudi ni plačala takse za pritožbo se pa kljub temu obravnava kot stranka v postopku. Omejena stranka je podjetje, ki nima nobenega letnega prometa (AJPES) ali lastnine (razvidno iz poslovnih knjig na AJPES). Postopkov se ne udeležuje kljub razpisnim že več obravnav na katere hodimo prodajalci in kupec oseba, ki se pritožuje pa se opravičuje obravnav, da mu termin ne odgovarja in se pritožuje na postopek. Predlagamo pobudo, če ni poravnana upravna taksa ali taksa za pritožbo se stranko izloči iz postoka, ker nima poravnanih obveznosti do države.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za javno upravo:

Ministrstvo za javno upravo ni naklonjeno pogojevanju sodelovanja pri odločanju o upravnih zadevah s predhodnim plačilom upravne takse. Sodelovanje v postopku, v katerem se odloča o pravnem položaju nekoga, je njegova temeljna procesna pravica, ki temelji na Ustavi Republike Slovenije. Zaradi neplačila upravne takse je organ dolžan uvesti postopek plačila in če je potrebno tudi njegove prisilne izterjave, ki se izvaja vzporedno z odločanjem o upravni zadevi. Zato bi bilo omejevanje sodelovanja s plačilom upravne takse verjetno nesorazmerno. Glede na opisane okoliščine, ko se plačilo takse povezuje z neudeležbo osebe na ustni obravnavi, posledično z dlje časa trajajočim postopkom, menimo, da trajanje postopka v tem primeru ni v ničemer pogojeno s plačilom upravne takse, ampak z načinom vodenja upravnega postopka. Okoliščine neizvedene ustne obravnave sicer niso znane, vendar opozarjamo, da bi se ustna obravnava lahko izvedla, če vabljeni nima upravičenega razloga za izostanek. Kolikor organ ne bi ugotovil, da je razlog upravičen in da je udeležba dotične osebe potrebna za ugotovitev dejanskega stanja stvari, ustne obravnave ne bi preložil.