Oddajte pobudo

Opomnik pred pretekom dokumenta

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ, MzI
  • 21. 09. 2020Pobuda objavljena
  • 21. 09. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 09. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam obveščanje po elektronski pošti / SMS, ko preteče vozniško dovoljenje oz. kak drug dokument (osebna izkaznica, potni list, ipd.).

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo:

Glede predloga o obveščanju pred potekom vozniškega dovoljenja vas obveščamo, da je samodejno obveščanje o poteku osebnih dokumentov omogočeno preko državnega portala e-Uprava (http://e-uprava.gov.si/e-uprava/). Storitev se imenuje Spletni opomnik (http://e-uprava.gov.si/e-uprava/opomnik/) in omogoča, da na elektronski naslov in/ali mobilno številko uporabnik prejme sporočilo o poteku veljavnosti njegovih identifikacijskih dokumentov in identifikacijskih dokumentov njegovih mladoletnih otrok, in sicer en mesec, 14 dni in tri dni pred potekom veljavnosti. Naslov elektronske pošte in/ali številko mobilnega telefona v sistem e-uprave uporabnik navede sam. Zaradi varstva osebnih podatkov je uporaba storitve seveda mogoča le s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Za vstop v sistem je torej potrebno veljavno kvalificirano digitalno potrdilo SIGEN-CA, AC NLB, POŠTA®CA, Halcom CA.

Kako do digitalnega potrdila najdete na naslednji povezavi:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-potrdilo-za-elektronsko-poslovanje.html

Vlogo za kvalificirano digitalno potrdila SIGEN-CA lahko oddate tudi na upravni enoti.

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve:

Iz delovne pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve, to je iz vidika izdaje osebnih izkaznic in potnih listin pojasnjujemo, da takšna storitev več let že obstaja v okviru modula Moja eUprava (s katerim upravlja Ministrstvo za javno upravo) in ki na enem mestu omogoča vpogled v podatke, vloge, premoženje in sodelovanje posameznika z državo. V okviru navedenega modula lahko posameznik vpogleda v podatke o izdanih osebnih identifikacijskih dokumentih, datumu izdaje, izdajatelju in poteku. Hkrati se lahko naroči tudi na opomnik o poteku dokumentov, pri čemer lahko izbira obveščanje na elektronsko pošto in obveščanje s SMS sporočilom. Prav tako lahko sam izbere, ali želi biti obveščen o poteku dokumentov 3 dni, 14 dani ali 30 dni pred potekom. Na enak način se lahko izvaja tudi obveščanje za potek osebne izkaznice in potnega lista mladoletnega otroka posameznika. Storitev temelji na uporabi kvalificiranega digitalnega potrdila ali mobilni identiteti smsPASS. Glede na navedeno je predlog brezpredmeten.