Oddajte pobudo

Prijava gostov - AJPES

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: AJPES, MGRT
  • 14. 07. 2020Pobuda objavljena
  • 14. 07. 2020Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Na vas se obračam z naslednjo pobudo. Pri dnevnem poročanju o gostih in prenočitvah (knjiga gostov) na portal Ajpes-a se srečujemo s težavami, ki nastanejo, zaradi napak pri prepisovanju št. osebnega dokumenta, imena ali priimka gosta. Nastale napake so povsem človeške narave in pri množici prijav, ki jih izvedejo receptorji, čisto pričakovane. Za nastale napake so lahko receptorji in podjetje tudi kaznovani, čeprav neposredno preverjanje pravilnosti vnešenih podatkov ni mogoče. Napake, ki nastanejo nikakor niso namerne. Predlagam, da Ajpes pri sprejemu podatkov s strani zalednih ERP sistemov zabeleži napake pri prijavah gostov (napačno ime, priimek, datum rojstva,...) in poda povratno informacijo, katere prijave je potrebno popraviti in razumni rok za odpravo. Za obravnavo pobude in morebitno olajšanje dela na tem področju se že v naprej zahvaljujem.

Lep pozdrav

Odgovor še ni na voljo