Oddajte pobudo

Onemogočanje pravic podeljenih z zakonom

Področje: Promet
Pristojni organi: MzI
  • 13. 07. 2020Pobuda objavljena
  • 13. 07. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 07. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Prosimo, da poskrbite, da se dobronamerni in koristni zakonski ukrepi ne onemogočajo na izvedbeni ravni. 1.julija 2020 je bila uveljavljena možnost pridobivanja brezplačne vozovnice javnega potniškega prometa. Do nje naj bi bili upravičeni upokojenci, starejši od 65 let, vojni veterani in invalidi. Vendar je potrebno na predpisanem obrazcu, ki ga je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo in je objavljen v UL RS, podpisati tudi izjavo, da nisi v delovnem razmerju, ne opravljaš dejavnosti in nisi vpisan v evidenco brezposelnih oseb. Kateri veterani torej lahko kandidirajo? Zaposleni ne morejo, nezaposleni tudi ne, če so v pokoju pa izkaznico pridobijo na podlagi upokojenskega in ne veteranskega statusa. Torej so neupokojeni veterani izločeni iz kroga kandidatov za brezplačno vozovnico. Predlagam, da se takšna diskriminacija odpravi ali pa naj se nerazumen obrazec, ki ga objavlja Ministrstvo za infrastrukturo in ni v skladu z določbo 114.b člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2), popravi in s tem omogoči izvajanje dobro zamišljene poteze.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo:

Na podlagi dvanajstega odstavka 114. b člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19) je upravičenec do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu tudi posameznik, ki ima na podlagi zakona, ki ureja pravice vojnih veteranov, status vojnega veterana, ki ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti ali ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Vlagatelj na vlogi za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz podpiše izjavo, ki se nanaša na določbe navedenega člena.

Alineja v izjavi, ki se nanaša na pogoj glede evidence brezposelnih oseb, ni zakonsko določena in jo vlagatelj s statusom vojnega veterana na vlogi prečrta. Navodilo glede dotične alineje je izpadlo iz navodil za izpolnjevanje vloge. Vloga oziroma navodilo bo ustrezno popravljena.