Oddajte pobudo

Priznanje očetovstva

Področje: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, MJU
  • 08. 07. 2020Pobuda objavljena
  • 08. 07. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 27. 08. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Tudi jaz dajem pobudo, da se očetovstvo uredi elektronsko s pomočjo certifikata. Sedaj se borim s CSDjem, ki naju je zavedel, da naj urejava to po rojstvu. Sedaj ko so dopusti lahko samo ena oseba, ki ima prvo črko priimka ureja to in je na dopustu, hkrati pa odslavlanje naj greva na občino.

Predlagam, da poenostavite postopek oz. dopolnite na eUpravi podatke, kako postopati (enkrat se CSD otepa, vse je treba izvleči iz nji, preko maila kakšen je postopek in napišejo pokličite ta telefonu in se potem ne javijo oz. oseba, ki te prepošilja na občino...).

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C), ki ureja razmerja med starši in otroki, določa v 115. členu, da moški lahko prizna očetovstvo pri centru za socialno delo, pred matičarjem, v javni listini ali v oporoki. 

Menimo, da glede na določbo 115. člena Družinskega zakonika in glede na pomen in posledice priznanja očetovstva, podaja take izjave po elektronski poti ni mogoča.