Oddajte pobudo

Brezplačna vozovnica Slovenija

Področje: Promet
Pristojni organi: MzI
  • 01. 07. 2020Pobuda objavljena
  • 01. 07. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 08. 07. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

S ciljem odpravljanja birokratskih postopkov je v dobi digitalnih tehnologij povsem nerazumen postopek za pridobitev brezplačne vozovnice za medkrajevni prevoz za upokojence, starejše od 65 let. Vse upravičene kategorije namreč že posedujejo identifikacijske kartice za dokazilo svojega statusa, s katerimi bi lahko uveljavljali dodeljeno ugodnost. Predpisan postopek je zato povsem odveč.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo:

Od 1.7.2020 imajo pravico do brezplačne vozovnice upokojenci, starejši od 65 let, vojni veterani in imetniki evropske kartice ugodnosti invalida. Za vse velja, da ne smejo biti v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov. Za pridobitev te ugodnosti morajo na Ministrstvo za infrastrukturo ali na prodajna mesta integriranega javnega potniškega prometa posredovati vlogo in na podlagi nje dobijo kartico IJPP (integriranega javnega potniškega prometa) na kateri je naložena brezplačna vozovnica. Za to morajo plačati 3 eure.

Izdaja in uporaba kartice ima naslednje namene:

1. Pri izdaji kartice se preveri, če je je nekdo upravičen do brezplačne vozovnice, saj ni dovolj le, da pripada eni od navedenih skupin, ampak tudi da ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda;

2. Z izdajo kartice ima upravičenec sklenjeno zavarovanje za primer nesreče;

3. Upravičenec se mora pri vstopu v vozilo (vlak ali bus) registrirati in na podlagi tega upravljavec javnega potniškega prometa lahko analizira na katerih relacijah potniki so in tako lahko nekatere linije okrepi oz. jih opusti, če ni uporabnikov.

Poleg tega vsi upokojenci npr. nimajo kartice upokojenca, imajo jo lahko, ni pa nujno.

Izdaja kartice IJPP poteka na podlagi evidence ZPIZ, kar pomeni, da se na prodajnem mestu v aplikacijo IJPP vnese EMŠO upravičenca in se na podlagi tega izpišejo vsi njegovi podatki, kreira vloga in določi upravičenost (če nekdo je ali ni upravičen do te ugodnosti). Če je upravičenost potrjena, se izdela kartica z brezplačno vozovnico. Ves postopek traja približno 3 minute.