Oddajte pobudo

Ad futura - pospešitev izbire štipendiranja

Področje: Šolstvo
Pristojni organi: MDDSZ
  • 30. 06. 2020Pobuda objavljena
  • 30. 06. 2020Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

V predlogu podajamo pobudo za odstranitev birokratskega zapletanja pri dodeljevanju štipendij sklada Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Imeli smo veliko primerov študentov, ki jih je navedena zamuda pri dodeljevanju štipendije prizadela. V letu 2016 je bila na primer naša doktorska študentka Ekotehnologije prijavljena na štipendijo Ad future za študente iz držav Zahodnega Balkana. 1. oktobra se je začelo šolsko leto, 10. oktobra 2016 je prejela slovensko vizo, na odločitev o štipendiji pa je še vedno čakala. Medtem ni smela biti niti zaposlena niti prijavljena kot brezposelna in ni vedela, ali bo lahko svoj študij finančno preživela. Čakala je še tri mesece, obvestilo o odobreni štipendiji je prejela šele 3. januarja naslednje leto, na pošto je bilo oddano 29. 12. 2016. Navedena zamuda je zelo negativno vplivala na njen študij v tistem obdobju, skoraj cel prvi semester.

Tudi drugi prijavljeni kandidati v letu 2016 so imeli enak problem, saj so vsi obvestilo o odobritvi štipendije prejeli šele po 29. 12. 2016, torej tri mesece pa začetku študijskega leta.

V letu 2017 je bilo podobno. Imeli smo dva študenta vpisana na študijski program Informacijske in komunikacijske tehnologije, odločitev o odobritvi štipendije je prav tako zamujala in posledice za oba študenta so bile podobne kot za zgoraj opisano študentko. Tudi drugi naši študenti v zadnjih letih so imeli enake težave, nekateri so tudi razmišljali o odpovedi štipendiji in prekinitvi študija. Uspeli smo jih sicer prepričati, da počakajo, a ostal je slab vtis, ki bi se mu lahko s pospešitvijo navedenih postopkov izognili.

Zavedamo se, da je potrebno vse prijavljene študente obravnavati enakopravno in počakati, da se vpišejo.  A to ne more biti izgovor za zamudo pri odločanju, saj mora biti vpis skladno z Zakonom o visokem šolstvu zaključen v septembru, tako da bi oktobra lahko bil zaključen postopek dodelitve štipendij in ne bi bil nihče diskriminiran.

Zato kot rešitev predlagamo spremembo Zakona o štipendiranju po hitrem postopku in spremembo navodil za izvedbo tovrstnih postopkov organom, ki jih izvajajo, tako da:

  • Tovrstni razpisi javnih organizacij vsebujejo določilo, da mora kandidat ob prijavi navesti delujoč način za elektronsko vročanje, tako da se pri odločanju o razpisih prihrani 16 dni, ki se drugače izgubijo zaradi čakanja, da kandidati prevzamejo priporočen poziv za dopolnitev vloge.
  • V tovrstnih razpisih bi omogočili oblikovanje prednostnega seznama izbranih kandidatov, iz katerega se po vrstnem redu dodeljujejo štipendije do porabe sredstev. Trenutni razpis namreč v primeru, da eden od izbranih kandidatov po izdaji odločbe o štipendiranju odstopi od štipendije, sredstva predvidena za tega kandidata vrne v proračun in ne dovoli, da bi se štipendija dodelila naslednjemu kandidatu s prednostnega seznama, kot je to na primer možno pri dodeljevanju sob v Študentskem domu Ljubljana.
  • Zelo koristna bi bila tudi poenostavitev postopkov v Zakonu o upravnem postopku, tako da bi komunikacija s prijavljenimi in izbranimi kandidati lahko potekala hitreje.

Odgovor še ni na voljo