Oddajte pobudo

Vinjete in prodaja avtomobila

Področje: Promet
Pristojni organi: MzI
  • 11. 06. 2020Pobuda objavljena
  • 11. 06. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 06. 07. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani,

zanima me, kako to, da voznik, ki je v koledarskem letu že kupil vinjeto, v primeru zamenjave avtomobila oz. nakupa novega vozila in prodaje starega, ne more uveljaviti vinjete, ki jo je že kupil? Se pravi, da bi s potrdilom, ki ga ima, lahko dobil vinjeto za svoj novi avtomobil, iz prejšnjega pa bi se vinjeta odstranila.

Zavedam se, da gre morebiti za nekoliko zapleten postopek, ampak realnost pa je takšna, da ko v avtohiši kupiš nov avtomobil, starega prodaš (npr. staro za novo), si kot državljan oškodovan, saj moraš kupiti ponovno novo vinjeto. Mogoče bi morala biti zakonodaja in predpis urejen tako, da bi prodajalec v takšnem primeru moral stranki zagotoviti vinjeto, saj bo tisto vinjeto, na starem avtomobilu, lahko uveljavil pri prodaji.

Zavedam se, da v primeru, ko lastniki avtomobilov prodajajo slednje sami, lahko to vnovčijo pri prodaji in prodajo za 100 EUR dražje vozilo, kar pa nikakor ne velja in ni logično pri nakupu in prodaji staro za novo.

Za vaše mnenje in odgovor se najlepša zahvaljujem, istočasno pa predlagam, da se preveri ali se lahko omenjena administrativna ovira v prihodnje uredi v korist uporabnikov.

Najlepša hvala.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo:

Vinjeta je v skladu z Zakonom o cestninjenju plačilo cestnine glede na določen čas uporabe cestninske ceste. Gre za pavšalni način plačila cestnine, pri čemer uporabnik z nakupom posamezne vrste vinjete zakupi možnost uporabe cestninske ceste v določenem časovnem obdobju. Ker je vinjeta nalepka, ki se mora na vozilo namestiti na predpisan način, to pomeni, da postane z njeno namestitvijo na vozilo njegova sestavina, zato deli pravno usodo glavne stvari, torej vozila. Iz tega vidika njeno premeščanje z vozila na vozilo ni dovoljeno, pri čemer moramo poudariti, da slovenska ureditev v tem pogledu ne odstopa od ureditev v drugih državah EU, ki poznajo vinjetni sistem cestninjenja. Kot izhaja že iz podane pobude, bi vzpostavitev sistema, ki bi omogočal prenos vinjete na novo vozilo, predstavljala dodaten relativno zapleten proces, ki bi obenem upravljavcu cestninskih cest povzročal precejšnje administrativne stroške. Trenutno se medsebojna razmerja urejajo na relaciji kupec-prodajalec vozila, se pa določene spremembe v korist uporabnikov načrtujejo v okviru vzpostavljanja novega sistema elektronske vinjete.