Oddajte pobudo

Nova deskriptor v kategoriji trgovine v AJPES

Področje: Delovno pravno
Pristojni organi: MGRT
  • 11. 06. 2020Pobuda objavljena
  • 11. 06. 2020Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Predlagam,

da se v AJPES v kategorijo G (TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL) umesti nov deskriptor "Trgovina z ekološkimi živili, krmo in sadilnim materialom". Brez tega deskriptorja NŽD ne bi smeli tržiti ekoloških proizvodov, UVHVVR in ZIRS pa lahko tudi uparita lastne podatke z javno objavljenimi certifikati na iskalniku certifikatov ter hitreje sprožijo zahteve za certifikacijo, kot pa da se NŽD certificirajo šele ko so že uvozili/tržili ekološke proizvode. Nepravočasne certifikacije povzročajo težave v procesu trgovine ter v določenih primerih tudi gospodarsko škodo.

Hvala in lep pozdrav

Odgovor še ni na voljo