Oddajte pobudo

Barvno različna osebna izkaznica za osebe mlajše od 18 let

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
  • 12. 06. 2020Pobuda objavljena
  • 12. 06. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 15. 07. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

V današnjem času je veliko govora okoli nakupov tobačnih in alkoholnih proizvodov s strani mladoletnih oseb, kjer tak nakup izvajajo posebne skupine, ki načrtno ciljajo nosilce dejavnosti z razlogom, da jih kasneje prijavijo pristojnim organom. Zavržno, če mene vprašate. Namen je polnjenje proračuna, obenem pa puščati pipico toliko odprto, da tudi trošarine kaj noter prinesejo. Najbolj zavržno pa je, da zakonodajalec pričakuje od zaposlenih trgovcev na blagajnah, da so v celotnem osemurnem delavniku 100 % zbrani, enako kot so seveda subjekti, ki so sprejeli in stojijo za sedanjo zakonodajo omejevanja prodaje tobačnih in alkoholnih proizvodov. Blagajniki so danes tako dolžni, po več urah dela še preverjati datum rojstva na osebni izkaznici in preračunavati letnico rojstva in ali je potrošnik polnoleten. Verjetno se večini zdi, da je to sila preprosto - predlagam, da to preizkusijo in potem brusijo zobe na forumih. Za totalno poenostavitev in razbremenitev nadzora blagajnikov nad osebami, mlajšimi od 18 let, ki želijo namerno ali prikrito nakupiti tobačni ali alkoholni proizvod, predlagam, da država zagotovi posebno osebno izkaznico za mladoletne, ki se ne rabi razlikovati v ničemer od osebne izkaznice za odrasle osebe, razen v barvni podlagi. Ta barvna podlaga naj bo toliko različna, da bo vsak (še tako neumen blagajnik) hitro videl, da prodaje ne sme speljati. Izkazovanje mladoletnika z dokumentom odraslega (z dokumentom druge osebe) pa bo tako težišče odgovornosti preneslo na kupca. Kar primarna in sekundarna socializacija ni rešila, ni prav da rešujejo potem trgovci, gostinci, itd...

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve:

Izdajo osebne izkaznice ureja Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11), ki v 6. členu določa, da se osebna izkaznica izda na obrazcu, predpisanem s Pravilnikom o izvrševanju Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 52/13). Ta v 3. členu med drugim določa tudi barvo obrazca. Obrazec osebne izkaznice je izdelan iz polikarbonata z vgrajenimi varnostnimi in zaščitnimi elementi. Na njegovi prednji strani so vtisnjeni relief Republike Slovenije v sivi, modri in rdeči barvi, kar pri beli podlagi omogoča posnemanje barvne slike zastave Republike Slovenije, s tem pa k prepoznavnosti nacionalnega dokumenta Republike Slovenije, s katerim se lahko prehaja mejo in identificira v tujini. Drugačna barvna podlaga tega ne bi omogočala. Predlog je nesprejemljiv tudi zato, ker se osebna izkaznica ne izdaja z veljavnostjo do polnoletnosti državljana, temveč se otrokom od tretjega do 18 leta starosti izda z veljavnostjo petih let, kar določa 9. člen zakona. Navedeno pomeni, da lahko npr. otrok, ki pridobi osebno izkaznico pri starosti 17 let, le-to uporablja še 5 let, to je do 22 leta starosti, torej, ko je že polnoleten. Če bi se osebna izkaznica otroku pri 17 letu starosti izdala z drugačno barvno podlago, bi lahko imel pri njeni uporabi po polnoletnosti težave zaradi omejitev, ki jih dejansko ne bi bilo več. Pri uporabi osebne izkaznice z drugo barvno podlago pri 20 letu starosti, bi moral zato dokazovati, da je že polnoleten in zanj omejitve nakupa tobačnih in alkoholnih izdelkov ne veljajo, kar bi za blagajnike pomenilo ponovno potrebo po pregledu datuma rojstva. V primeru odločitve, da osebna izkaznica z drugačno barvno podlago preneha veljati po dopolnjenem 18 letu starosti, pa bi za državljane nastali nepotrebni stroški zamenjave osebnih izkaznic z novimi. Na višje stroške državljanov bi vplivala tudi uvedba dodatne različice osebne izkaznice z drugačno barvno podlago. Ceno osebne izkaznice, ki jo plača državljan namreč sestavlja strošek obrazca s personalizacijo in strošek upravne takse. Dodatne različice obrazcev zmanjšujejo skupne količine posameznega obrazca, ki se naroča, s tem pa se povečuje tudi njihova cena. Glede na navedeno, predlog ni sprejemljiv.