Oddajte pobudo

Elektronska izmenjava podatkov med organi

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: ZPIZ
  • 03. 06. 2020Pobuda objavljena
  • 03. 06. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 22. 06. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

V procesu dela pri novo zaposlenih se kadroviki v javni/državni upravi soočamo z nepotrebno administrativno oviro, in sicer s pridobivanjem Izpisov zavarovanj v RS (predhodno delovno dobo). Pridobivanje izpisov dodatno časovno obremenjuje tako nove zaposlene kot tudi nalaga nepotrebno dvojno delo vnosa podatkov iz fizične oblike v elektronsko. Pri čemer podatki v elektronski obliki v uradnih evidencah že obstajajo. Novo zaposleni sicer lahko zaprosi za izpis elektronsko, vendar ga pridobi po pošti fizično in ga mora osebno prinesti novemu delodajalcu. Glede na to, da vse bolj težimo k elektronskemu poslovanju, menimo da bi na podlagi podpisane izjave in privolitve novo zaposlenega za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ta izpis lahko pridobil delodajalec direktno po uradni dolžnosti. Zakon o splošnem upravnem postopku namreč določa, da si uradna oseba lahko pridobiva za potrebe ugotavljanja dejanskega stanja osebne podatke iz uradnih evidenc o stranki, ki je vložila zahtevo za uvedbo postopka (peti odstavek 139. člena). Skratka potrebno bi bilo omogočiti elektronsko izmenjavo podatkov med organi, brez da vpletamo državljane/fizične osebe in brez papirja.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v naboru svojih digitalnih storitev že vrsto let omogoča tako oddajo vloge kot prejem izpisa obdobij zavarovanja v digitalni obliki. Vlogo lahko odda fizična oseba - registrirani uporabnik storitev eZPIZ - na portalu eZPIZ (s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali identiteto SI-PASS oz. smsPASS), od aprila 2020 pa tudi druge fizične osebe, brez kvalificiranega digitalnega potrdila, z uporabo storitve eVloge za VSE na spletišču www.zpiz.si. Izpis obdobij zavarovanja lahko uporabniki prejmejo v fizičnem prepisu na naslov bivališča ali v prostorih zavoda, oz. v digitalni obliki v varen elektronski predal informacijskega sistema eZPIZ. Izpis v digitalni obliki pa lahko uporabniki, v primeru, če se tako odločijo, na spletni strani zavoda prevzamejo tudi sami, na podlagi prejete varnostne kode, ki jim jo pošljemo na mobilni telefon. Prav v tem času izvajamo tudi popolno avtomatizacijo postopka priprave izpisa na podlagi prejete vloge, tako da bo vlagatelj v veliki večini primerov dobil izpis takoj po oddaji vloge.  Nikakor torej ne drži, da lahko vlagatelj izpis obdobij zavarovanja prejme le v papirni obliki na naslov bivališča.

Organizacije lahko na podlagi 5. točke 139. člena ZUP vlogo za izpis obdobij zavarovanja za kandidate v kadrovskih (ali drugih) postopkih na podlagi pooblastila zavarovanca, ki ga priložijo, vložijo prek storitev zavoda za e-poslovanje z organizacijami BiZPIZ, ki so dostopne na spletni strani zavoda. Za uporabo storitev se morajo najprej registrirati. Med vlogami BiZPIZ trenutno ni namenske vloge za izpis obdobij zavarovanja za zavarovance po pooblastilu, zato lahko uporabijo univerzalno vlogo za izmenjavo podatkov, ki jo lahko odda vsaka za uporabo storitev BiZPIZ registrirana organizacija. Na vlogi je treba navesti namen in priložiti pooblastilo zavarovanca (sken). Vsako vlogo lahko organizacije v okviru sistema BiZPIZ oddajo prek vmesnika za pripravo in oddajo eVlog na portalu BiZPIZ ali avtomatsko, z lastnim računalniškim programom, saj je vsaka storitev BiZPIZ dosegljiva tudi kot spletna storitev. Če bi bilo povpraševanja po tej storitvi več, bi zavod pripravil namensko vlogo.