Oddajte pobudo

Stop grozljivi vrsti pred Oddelkom za tujce na Tobačni

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MJU, MNZ
  • 25. 05. 2020Pobuda objavljena
  • 25. 05. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 10. 06. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni,

oktobra lani (2019) se je v Slovenijo preselil moj partner, ki je Finec, torej državljan EU. Na oddelku za tujce je seveda moral oddati vlogo za dovoljenje za bivanje za člana EU, kjer sva doživela pravi šok: vrsto, v kateri je bilo pred nama več kot sto ljudi! Po podatkih uslužbencev UE se ljudje pred vrati Oddelka za tujce v Ljubljani zbirajo že ob 6h zjutraj in se postavijo v vrsto, da potem ob 8h, ko se urad odpre, prevzamejo številke, ki jih potem seveda tudi hitro zmanjka. Da bi bilo vse skupaj še slabše, je to vsakodnevni dogodek, katerega se UE Ljubljana očitno zaveda in ne naredi prav dosti v smeri njegove rešitve. Menim, da bi si v 21. stoletju UE Ljubljana lahko omislila človeku prijaznejši sistem. Predlagam, da se naredi portal, kjer se vsak uporabnik najprej registrira, izpolne in naloži potrebne dokumente, potem pa rezervira svoj termin obiska, kjer izkaže svojo identiteto in se opravi pregled vloženih dokumentov. Tako bi se izognili občutku razčlovečenja, ko čakaš v brezpredmetni vrsti in bi svoj čas zagotovo lahko bolje uporabili na tisoč drugih načinov. Obenem bi vstopni portal lahko vseboval vsa navodila, dokumente in vloge, ki jih tujci morajo izpolniti in predložiti ob vstopu. Za zgled in ideje is poglejte spletno stran https://enterfinland.fi/ Dodatna birokratska neumnost je, da ko je bila fantova vloga potrjena in je bil torej v sistem že vnešen tudi njegov začasni naslov v Sloveniji, se je moral vseeno ponovno osebno odpraviti na Oddelek za tujce - prav ste uganili, ob 6h zjutraj, v vrsto. Zakaj? Zato, da je samo prevzel kartico, ki potrjuje, da je registriran za bivanje v Sloveniji. Predlagam, da se osebni prevzem odpravi in namesto tega vpelje vročanje po pošti.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve:

Iz pisanja stranke predvidevamo, da je tujec, ki je državljan EU, zaprosil za izdajo potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU. Prošnjo za izdajo potrdila tujec, ki prebiva v Republiki Sloveniji vloži osebno na pristojni upravni enoti. Ko upravna enota prejme prošnjo tujca, tujcu poseduje potrdilo o vloženi prošnji, s čimer tujec izkazuje, da je prošnjo v Republiki Sloveniji vložil pravočasno (to je v roku 90 dni od vstopa na ozemlje Republike Slovenije) in ima namen nadaljnjega bivanja na ozemlju Republike Slovenije tudi po poteku 90 dni. S potrdilom o pravočasno vloženi prošnji tujec ne izkazuje začasnega naslova. Tega mora do izdaje dokumenta prijaviti na pristojni policijski upravi, po izdaji dokumenta pa mora začasno prebivališče prav tako urediti na pristojni upravni enoti.   

Na podlagi 7.odstavka 33. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 - uradno prečiščeno besedilo, 9/18 - popr. In 62/19 – odl. US) v primeru, da so izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila o prijavi prebivanja, mora upravna enota tujcu dokument vročiti osebno, s čimer na kraju samem preveri njegovo identiteto in dejansko bivanje tujca na ozemlju Republike Slovenije. Zakonska varovalka glede obveznega osebnega vročanja je bila v zakon postavljena iz razloga preprečevanja zlorab pri pridobivanju tovrstnih dovoljenj.