Oddajte pobudo

Poenostavitve na področju pridobitve digitalnega potrdila

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
  • 07. 05. 2020Pobuda objavljena
  • 07. 05. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 25. 05. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

V času državnih izrednih razmer, ko je v ospredju digitalizacija ter opravljamo delo od doma, ker nam specifika dela to omogoča, je nastal problem pri oddaljenem digitalnem podpisovanju poslovnih dokumentov. Soočamo se s težavo, ker se seveda že prej ni pridobilo za vse zaposlene službeno kvalificirano digitalno potrdilo, ki je pogoj za možnost oddaljenega digitalnega podpisovanja poslovnih dokumentov (prej jih je večina podpisovala dokumente elektronsko s faximile oz. lastnoročno). Še večji izziv je pri novo zaposlenih, ki prihajajo v organizacijo v tem času izrednih razmer. Težava je, ker je potrebno pred pridobitvijo kvalificiranega digitalnega potrdila lastnoročno podpisati zahtevek za MJU (večina jih nima niti osebnega kvalificiranega digitalnega potrdila), med drugim na ločenem obrazcu tudi odgovorne osebe. To predstavlja celoten postopek, od tiskanja dokumenta, pri čemur nekateri doma nimajo tiskalnika ter morajo po navadni pošti pošiljati original lastnoročnega podpisanega obrazca na sedež delodajalca. Isti postopek so morali izvesti tudi odgovorne osebe, pri čemur imajo zdaj pridobljeno kvalificirano digitalno potrdilo in lahko te dokumente digitalno podpisujejo.

Razumem, da ima MJU predpisan tak način postopka, vendar ali je tu sploh opravljena osebna identifikacija ali se smatra, da jo je opravil delodajalec, namreč pri nas kurir po pooblastilu dostavi lastnoročne podpisane dokumente na MJU za zaposlene/ga in na podlagi tega MJU izda osebno kvalificirano potrdilo posameznem zaposlenemu (en del po fizični pošti na sedež podjetja, drugi del po e-pošti zaposlenega), katerega niti ni videl?

Zgolj v razmislek, da bi MJU izvedel podporo na način izvajanja oddaljene video identifikacijo pred izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila. Tovrstna identifikacija je skladna z zakonodajo, npr. Telekom Slovenije ima za to usposobljene agente, ki izvajajo osebno video identifikacijo za naročnika, se pravi izvedejo postopek, ki je zakonodajno skladen (tudi GDPR je upoštevan), medtem ko posnetke ekranske slike, kakor zvočne zapise pošljejo naročniku.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za javno upravo:

Oddaljena video identifikacija oz. preverjanje identitete na »daljavo« za potrebe pridobitve kvalificiranega digitalnega potrdila v Sloveniji ni dovoljena oz. uzakonjena. EU uredba eIDAS namreč omogoča, da se identiteta lahko preveri tudi na druge načine, ki so v skladu z nacionalnim pravom enakovredni fizični prisotnosti, a teh določil v naši zakonodaji zaenkrat ni. Delovanje SI-TRUST kot ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja pa mora biti skladno z zakonskimi zahtevami, kar se vsako leto preverja s strani neodvisnega zunanjega presojevalca.