Oddajte pobudo

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Področje: Finance
Pristojni organi: MF
  • 14. 04. 2020Pobuda objavljena
  • 14. 04. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 22. 04. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Do 31. marca (z izjemo letošnjega leta zaradi izrednih razmer, ko je rok podaljšan) morajo poslovni subjekti oddati obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti – DDD-DDD. Obrazec se je v veliki večini z leti posodobil in obstaja tudi predizpolnjen del, ki vlagatelju omogoča hitrejše in lažje oddajanje obrazca, obenem pa tudi večjo možnosti za pravičnost in ustreznost podatkov. Še vedno pa je v sklopu obrazca rubrika o celotnem znesku plačane dohodnine za obdobje poslovanja. Tudi ta bi se lahko predizpolnila na podlagi beleženja plačil akontacije dohodnine pri posameznem subjektu ali fizični osebi z dejavnostjo.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance:

Prehod na novo informacijsko podporo za procese, ki so vezani na akontacijo dohodnine in dohodnino od dohodka iz dejavnosti ter na davek od dohodka pravnih oseb, je omogočil davčnim zavezancem v večji meri samodejno predizpolnitev določenih znanih podatkov na davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračunu DohDej) in na davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (obračunu DDPO), ki so jim na voljo na portalu eDavki.

Pri oddaji davčnih obračunov za leto 2019 in 2020 se na eDavkih davčnim zavezancem predizpolnijo:

  • določeni splošni podatki (na primer naziv in naslov  / sedež, podatek o dejavnosti zavezanca, podatek o načinu ugotavljanja davčne osnove ipd.),
  • podatek o obračunanih prispevkih za socialno varnost,
  • podatek o obračunanih zneskih (predhodnih) akontacij (glede na obdobje obračuna), pri pravnih osebah pa je ta podatek na voljo zavezancem v posebnem informativnem polju, ker se v davčni obračun vpisuje vplačane akontacije,
  • podatki o prenosih neizkoriščenih davčnih olajšav iz preteklih davčnih obdobij, ki se lahko koristijo v tekočem obdobju ter podatek o nepokriti davčni izgubi iz preteklih davčnih obdobij, ki se lahko pokriva v tekočem davčnem obdobju.

V večini primerov so vsi ti podatki predizpolnjeni na davčnem obračunu zavezanca na eDavkih. V posameznih primerih sistem ne izpolni določenega podatka in je polje neizpolnjeno, če v zalednem sistemu še ni določenega podatka (na primer obračunanega prispevka za socialno varnost za zadnji mesec) ali pa ga sistem ne zazna (na primer zveznosti podatkov o obračunanih obrokih akontacije glede na obdobje obračuna). Ti primeri so redki, na primer, ko je imel davčni zavezanec v enem letu registriranih več dejavnosti z vmesnimi presledki ali v posamičnih primerih oddaje obračunov ob prenehanju, statusnem preoblikovanju, stečaju. Možnosti za prepis predizpolnjenega podatka niso zagotovljene, če obstaja možnost, da je podatek pomanjkljiv ali netočen.

Finančna uprava Republike Slovenije nenehno dograjuje sistem, ki davčnim zavezancem, z možnostjo uporabe predizpolnjenih podatkov, poenostavlja izpolnjevanje davčnih obveznosti. Večji obseg predizpolnjenih podatkov je predviden tudi v naslednjem letu.