Oddajte pobudo

Sprememba novega gradbenega zakona

Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
  • 20. 03. 2020Pobuda objavljena
  • 20. 03. 2020Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Sprememba 116, 117 in 118 člena gradbenega zakona je nujna, za omilitev birokracije, ki ga je ta zakon prinesel. To so bili členi sprejeti zato da bi v Sloveniji uredili, legalizirali po njihovi novi razlagi, nelegalne objekte. Po novem zakonu v le te, spada večina prej sicer legalno zgrajenih objektov. Manjše spremembe so se lahko izvajale po starem zakonu s priglasitvijo del, po novem pa prav zaradi teh funkcionalnih malih izboljšal objekta ni mogoče legalizirati, po navedenih členih. Zaradi tega pade legalizacija obstoječega objekta (pridobitev uporabnega dovoljenja) pod zahteve Gradbenega zakona, kot jih predvideva za nove objekte. Obstoječi objekti, ne morejo izpolnjevati vseh novih zahtev, ki jih pišejo službe po najnovejših spoznanjih. Novi Gradbeni zakon bi moral omogočiti legalizacijo in ureditev obstoječega stanja starejših objektov, s trenutno veljavnimi členi pa je to le navidezno prikazovanje možnosti postopkov, ki se pa v resnici ne morejo končati, kljub vloženim sredstvom.

Odgovor še ni na voljo