Oddajte pobudo

Ureditev transportnih razmer

Področje: Promet
Pristojni organi: MzI
  • 18. 03. 2020Pobuda objavljena
  • 18. 03. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 23. 04. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam sprejetje zakona za ureditev transportnih razmer in nemoteno oskrbo ljudi in podjetij. Za vsa tovorna vozila, ki so v tranzitu skozi Republiko Slovenijo in imajo končni cilj izven območja Republike Slovenije in prevažajo blago na drug cilj v državo članico ali nečlanico in zaradi zaprtja meje neke druge države tovorni promet v manj kot 8 urah ozemlja Republike Slovenije ne zapusti, ker je prehod meje druge države onemogočen ali povezan z dolgo čakalno dobo bo Republika Slovenija državi, ki bo onemogočala prosti pretok blaga za vsako tovorno vozilo, ki bo ostalo na ozemlju Republike Slovenije zaračunala kazen zaradi povzročanja nečloveških razmer in ogrožanje življenj tako slovencev kot voznikov kot ljudi kamor je tovor namenjen in ga ne dobijo. V kolikor tovorno vozilo v 8 urah ne prečka meje Republike Slovenije, zaseže tovor in je last Republike Slovenije. Škodo, ki bo nastala pošiljatelju ali prejemniku pa bo plačala država, ki bo pretok meje onemogočala. Določite kazen na tovorno vozilo. Premislite ali tovor zaseči ali ne.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo:

Ministrstvo za infrastrukturo in vsi akterji v RS (policija, FURS, IRSI, CZ, itd.) se v dani situaciji maksimalno trudijo v smeri dane pobude. Dejstvo je, da države zapirajo svoje meje, zato je že bila pripravljena posebna odredba glede Italije, ki kot izjemo omogoča vstop tovornih vozil v Slovenijo, katerih končna destinacija je RS. To je tudi za namen preskrbe. Na mejnih prehodih pa se formirajo posebni konvoji za tranzit preko RS z namenom, da ne bi bile predolge vstopne kolone. Še naprej se bomo trudili, vendar pa je vse odvisno od dnevne situacije.