Oddajte pobudo

Peskovnik za visokotehnološka podjetja

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MGRT, MJU
  • 17. 03. 2020Pobuda objavljena
  • 17. 03. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 21. 05. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani, predlog temelji na vzpostavitvi regulatornega peskovnika, ki bi podjetjem omogočal razvoj in testiranje novih tehnologij in inovativnih poslovnih modelov z globalnim potencialom. Podjetjem bi bilo omogočeno za določen čas (2 ali 3 letno obdobje) in v določenih finančnih okvirjih (do 10 mio EUR) delovati v peskovniku brez regulatornih ovir. Po preteku časovnega okvirja bi sledila evalvacija in prilagoditve zakonodaje/postopkov, ki bi omogočili delovanje podjetja tudi izven peskovnika. Podobni modeli obstajajo v Angliji t.i. Sandbox.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:

V zvezi s pobudo sporočamo, da se nanjo ne moremo konkretno odzvati, saj le-ta ni dovolj konkretizirana. Ni jasno kakšna naj bi bila pri tem vloga države, kdo navedeno predlaga oz. kdo bi bil izvajalec take ideje, kakšna bi bila dodana vrednost za podjetja, posledično torej utemeljenost morebitnega vlaganja javnih sredstev in tako naprej.

Pobudnika bi prosili za natančneje razdelano pobudo, ki nam jo lahko pošlje na gp.mgrt@gov.si. Po prejemu jo bo naša ekipa pregledala, ovrednotila in v primeru smiselnosti in izvedljivosti poskrbela za njeno izvedbo.