Oddajte pobudo

Avtomatično urejanje zdravstvenega zavarovanja za študente

Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
  • 16. 11. 2011Pobuda objavljena
  • 16. 11. 2011Pobuda posredovana v odziv
  • 19. 12. 2011Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlog, da se ob vpisu na fakulteto/srednjo šolo avtomatično uredi zdravstveno zavarovanje.

Odgovor pristojnega organa

Ugotavljamo, da navedena pobuda že predstavlja ukrep 36 - Poenostavitev postopka podaljševanja veljavnosti zdravstvenega zavarovanja za šolajoče, ki je v fazi realizacije po programu odprave administrativnih ovir.

Ukrep bo mogoče realizirati, ko bo vzpostavljena centralna evidenca šolajočih, ker Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije nima podatkov, kje se osebe šolajo, zato si tega podatka tudi ne more pridobiti po uradni dolžnosti. V skladu z dogovori z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo so že razvite rešitve za vključitev WEB servisa za dostop do podatkov glede šolanja v sistemu e-VS, ki naj bi zaživel v začetku leta 2012.