Zmanjšana zakonodajna bremena in odpravljene administrativne ovire

 

 

... več kot 300 ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje, ki izhajajo iz programa "minus 25". V obdobju od leta 2009 do leta 2015 je bilo največ realiziranih ukrepov na področju financ, statistike, pravosodja in kmetijstva.

Iz Enotne zbirke ukrepov Vlade RS za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja je trenutno realiziranih 181 ukrepov. Ogledate si jih lahko preko aplikacije "Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje"

Aplikacija »Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje«  nudi uporabniku na enem mestu pregled vseh ukrepov in nadzor nad realizacijo ukrepov za boljše poslovno okolje. Poleg vsebinskih opisov so na voljo tudi grafični in tabelarični prikazi posameznih ukrepov. Tako lahko uporabnik pridobi dodatne informacije o odzivnosti posameznega ministrstva v zvezi z ukrepi s področja, ki ga ministrstvo pokriva. Nadvse uporaben je iskalnik, pa tudi funkcija, s katero si lahko uporabnik podatke, ki ga posebej zanimajo, združi v individualno poročilo.

Kakšne prihranke prinaša vzpostavitev elektronske vloge obrazca A1 o napotitvi delavca v tujino?

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17) določa, da je od 1. 1. 2018 vlogo za pridobitev in vlogo za predčasno prekinitev potrdila A1 o napotitvi delavca na delo v tujino možno oddati le elektronsko preko...Več

Poenostavitve za voznike avtobusov, shuttlov in taksijev

Spremembe in dopolnitve Zakona o prevozih v cestnem prometuVeč

Vpeljana presoja učinkov predpisov na gospodastvo

Vzpostavljena aplikacija za izvedbo učinkov predpisovVeč

Sprejem strategije pametne specializacije

Opredeljuje se prioriteta razvoja perspektivnih razvojnih programov.Več

Dodelitev varstvenega dodatka

Razbremenitev na področju dodeljevanja varstvenega dodatkaVeč

 

OSTALI REALIZIRANI UKREPI

I. PODROČJE FINANC

II. PODROČJE GOSPODARSTVA

III. PODROČJE KMETIJSTVA

IV. PODROČJE OKOLJA

V. PODROČJE PROSTORA in PROMETA

VI. PODROČJE PRAVOSODJA

VII. PODROČJE ŠOLSTVA in IZOBRAŽEVANJA

VIII. PODROČJE ZDRAVJA

IX. PODROČJE OBRAMBE

X. PODROČJE KULTURE

XI. PODROČJE KOHEZIJE

XII. PODROČJE SOCIALE

XIII. DELOVNO PRAVNO PODROČJE

XIV. PODROČJE STATISTIKE

Realizirani ukrepi po zakonih:

XV. PODROČJE VISOKEGA ŠOLSTVA

Realizirani ukrepi po zakonih:

XVI. PODROČJE NOTRANJIH ZADEV