Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 24. 08. 2016

Kategorija: Šolstvo

Pristojni organi: MIZS

Predlog za spremembo Zakona o vrtcih

Pozdravljeni. Podajamo pobudo g.d. o ustrezni spremembi Zakona o vrtcih, na podalgi katere bi se na tem področju omogočilo oziroma konkretneje vzpodbujalo javno-zasebna partnerstva. Trenutno zakonodaja (Zakon o vrtcih) ne predvideva/omogoča...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 10. 2012

Kategorija: Šolstvo

Pristojni organi: MIZS

Predlog za spremembo ZOFVI

Spodaj omenjeni zakon, tj. ZOFVI, naj se spremeni: "Minister, pristojen za izobraževanje, poda svoje soglasje ali ne-soglasje k imenovanju direktorja oz. ravnatelja javnega zavoda. V kolikor minister ne soglaša z imenovanjem, se postopek za...

Preberite več