Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 03. 05. 2017

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Racionalizacija postopkov ob smrti

Upravna enota mora v 30 dneh po smrti izvesti "pripravljalna opravila" in zbrane podatke na "smrtovnici" poslati pristojnemu zapuščinskemu sodišču, ki potem na tej podlagi izvede zapuščinsko obravnavo. Glede na doseženo stopnjo povezljivosti...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 02. 2017

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Poenostavitev postopka izbrisa hipoteke iz Zemljiške knjige

Spoštovani! Predlagam poenostavitev postopka izbrisa hipoteke iz Zemljiške knjige. Notarji za to storitev zaračunavajo zelo visoke zneske. Čeprav je teoretično možen tudi izbris preko elektronskega zemljiškoknjižnega predloga za izbris...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 08. 2016

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Sprememba podatkov v ZK

Spoštovani. Pri izbrisu prepovedi odtujitve v ZK pri darilni pogodbi (ob smrti staršev) je ob predložitvi izpisa iz knjige umrlih potrebno predložiti uradno potrdilo o zadnjem bivališču. Zakaj? Na izpisu je naveden zadnji naslov bivanja, če...

Preberite več

Datum oddaje: 30. 05. 2016

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Vzpostavitev internetnih dražb na sodiščih

Pozdravljeni. Sodišča bi lahko poročila o nepremičninah, ki se prodajajo na javnih dražbah, priložila odredbi o prodaji oz. javnemu obvestilu o obravnavi zadeve na straneh sodstva. Ne pa, da je potrebno za vsako zadevo osebno v času uradnih...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 05. 2016

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Nezakonito prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Pozdravljeni. Realizacija pravnomočne sodbe, s katero je delovno sodišče delodajalcu naložilo ponovno zaposlitev delavca, ki se je po nezakonitemem prenehanju pogodbe o zaposlitvi prijavil na Zavod za zaposlovanje RS in prejemal nadomestilo za...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 12. 2015

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Dolgotrajno čakanje na vpis v zemljiško knjigo in izbris hipoteke na nepremičnini

Pozdravljeni. Prosim vas za pojasnilo, kako je mogoče, da se za spremembo vpisa na zemljiški knjigi in izbris hipoteke na nepremičnini čaka več kot 6 mesecev, in sicer v Novi Gorici?

Preberite več

Datum oddaje: 05. 10. 2015

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MOP, MP

Dolgotrajni odpustek plačil ob osebnem stečaju fizičnih oseb

V zadnjem času je vedno bolj pereča problematika, kaj lahko naredi upnik v primeru izvršilnega postopka nad fizično osebo kot dolžnikom, v kolikor se nad njim prične postopek osebnega stečaja, zlasti, če terjatve upnika še niso poravnane....

Preberite več

Datum oddaje: 28. 08. 2015

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Manjkajoči podatki na pozivih za plačilo sodne takse

Pozdravljeni. Praktično na vseh pozivih, kakor tudi na opominih pred izvršbo, organi nikoli ne navedejo podatkov o sledljivosti do originalne listine. Zaradi obsežnosti našega podjetja, je iz prejetih listin tako nemogoče dopise enostavno...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 07. 2015

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Izvršba na podlagi verodostojne listine

Spoštovani. Izvršba na podlagi verodostojne listine (tudi e-izvršba) je sicer odlična zadeva, s katero pa imamo dokaj slabe izkušnje v smislu učinkovitega zaključka. S tem mislim predvsem na izkušnjo, da se je večina vlog bodisi končala s...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 07. 2015

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Sodniški stroški za vložitev izvržbe

Pozdravljeni. Potrebno bi bilo določiti po katerem kriteriju sodišča zaračunavajo sodniške stroške za vložitev izvršbe in za ugovor na izvršbo. Očitno se dela po sistemu čim več tem bolje, kar pa ni nujno v skaldu z logiko. Na vas...

Preberite več