Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 07. 10. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MGRT

Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE)

Spoštovani. V okviru pregleda veljavne zakonodaje smo zasledili tudi Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE), ki v 5. členu določa trajanje obdobja dvojnega označevanja. V citiranem členu je tako opredeljeno, da se dano...

Preberite več

Datum oddaje: 31. 08. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MDDSZ

Pogoji za pridobitev dovoljenja za zaposlitev tujca

Spoštovani, pri vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev tujca pri Zavodu za zaposlovanje - obrazec TUJ-1 je obvezno dokazilo pod točko 10 izjava, da je imel delodajalec za obdobje zadnjih šestih mesecev dobiček v višini najmanj dveh...

Preberite več

Datum oddaje: 28. 08. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MF, MOP, MZ

Problemi, ki nam jih povzroča FURS

Dejavnost opravljam na področju projektiranja v gradbeništvu. Plačilo za opravljeno delo je največkrat vezano na pridobitev gradbenega ali uporabnega dovoljenja za objekt, kar pomeni, da moramo na svoj zasluženi denar čakati največkrat tudi...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 08. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MDDSZ, MOP

Načrt varnosti

Izvajamo gradbena dela v Sloveniji že vrsto let. Sam kot delodajalec svoje dolžnosti glede varnosti pri delu izpolnjujem, saj delavci redno hodijo na obdobne zdravstvene preglede in usposabljanja za varno delo. Na nasprotni strani pa niti eden...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 08. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MP

Predlog spremembe ZIZ

Pozdravljeni. Imamo kar nekaj neplačnikov/goljufov, ki pa se jim v tem sistemu prav nič ne zgodi. Sistem je popolnoma neučinkovit in nalaga stroške samo upniku. Ob temu, da do rešitve zadeve ne pride, se tudi iz državne strani težave upnikov...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 08. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MzI

Vozniški izpit A kategorije

Spoštovani! Pri pregledu objav v Uradnem listu RS ugotavljamo, da bo v določenih krajih dodatno omogočeno opravljanje vozniškega izpita za kategorije A2 in A. Ugotavljamo, da je Koroška regija s sedežem Izpitnega centra v Slovenj Gradcu...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 08. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MDDSZ, ZZZS

M1,M2,M4 obrazci

Birokratsko in zato tudi skrajno zamudno se mi zdi, da moramo vsakega delavca, ki ga potrebujemo za en dan prijaviti v zavarovanje in ga nato odjaviti (skladno z ZZasV-1).  

Preberite več

Datum oddaje: 25. 08. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MJU

"Tudi SUP je potrebno registrirati"

V časniku Finance z dne 4.8.2015 je bil objavljen prispevek z naslovom"Narobe svet, tudi sup je treba registrirati!", v katerem pišejo o ovirah (ki jih imajo turistična društva, itd.) pri oddajanju plovil. Obvezna je namreč tudi registracija...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 07. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MDDSZ, MZ, ZPIZ, ZZZS

odločba ZPIZa za nazaj - roki

Imamo zaposlenega delavca, ki je od novembra 2013 v bolniškem stažu. Dne, 20.2.2015 je bila na ZPIZ dostavljena popolna delovna in medicinska dokumentacija. Senat Invalidske komisije I.stopnje je zasedal 1.4.2015. Dne 20.7.2015 je izdana odločba...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 07. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MP

Razdružilne pogodbe - dolgotrajno čakanje na dodelitev e-vloge pristojnemu sodišču in reševanje zadev

V letu 2014 smo lastniki objekta na Celovški v Ljubljani soglasno uredili razdružilno pogodbo. Notarska pisarna je pod opravilno številko DN št. 171892/2014 v avgustu 2014 elektronsko vložila in trenutno še vedno čaka na dodelitev sodišču....

Preberite več