Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 29. 03. 2019

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Spremembe na področju opravljanja dela na domu

Dober dan! Že desetljetja poznam administrativno oviro, da je za dovoljenje za delo od doma potreben obisk inšpektorja za varstvo pri delu na domačem naslovu. Ta inšpektor naj bi obiske ponavljal vsako leto in jih vršil tudi nenapovedano! To...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 02. 2019

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MF, MZ

Poenostavitve pri prijavi/odjavi za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Gre za obrazec M12, ki smo ga dolžni izpolnjevati vsakokrat ko komu nakažemo prispevek za zdravstveno zavarovanje. Ker za enkrat ne obstaja možnost oddaje predpripravljenega obrazca (npr.Xml) je delo zamudno in zahteva ročen vnos podatkov. Da bi...

Preberite več

Datum oddaje: 31. 10. 2017

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MZ

Plačevanje prispevkov preko trajnika

Kot popoldanski s.p. pogrešam možnost plačevanja prispevkov za ZPIZ in ZZZS preko trajnika.

Preberite več

Datum oddaje: 12. 10. 2017

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Nenormalna obdavčitev dela upokojencev

Glede na relativno mlado strukturo upokojencev in na dejstvo, da vse težje dobimo delavce za opravljanje enostavnih del smo se odločili za možnost zaposlitve upokojencev v okviru zakonsko predpisanih ur. Pri preučitvi stroška dela upokojencev...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 10. 2017

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Nestimulativni socialni transferji

Pred meseci smo zaposlili mlado samohranilko z dvema otrokoma, ki si je želela zaposlitve in tudi pričela z delom pri nas. Po dobrem tednu, ko je začela urejati vse zadeve tudi na Centru za socialno delo, je prišla do nas in nam dejala, da ji...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 10. 2017

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Plačilo odpravnine pri delu za določen čas

V praksi se vse pogosteje srečujemo s primeri, ko zaposlenim, ki imajo pogodbe za določen čas ob izteku ponudimo podaljšanje zaposlitev za določen čas, pa le to odklonijo in gredo po izteku pogodbe raje na Zavod za zaposlovanje, kjer ponovno...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 10. 2017

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Trg dela-zaposlovanje tujcev

Kljub visoki stopnji brezposelnosti se podjetja, kjer se proizvodnja odvija v izmenah srečujemo z vse težjim zagotavljanjem kadra. Domači iskalci zaposlitve odklanjajo delo v izmenah, oziroma ob prvi priložnosti, ko najdejo delo v dnevnih...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 10. 2017

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Plačilo "viškov" ur kot nadurno delo

Tehnološko procesi v naših proizvodnih obratih narekujejo 24 urno proizvodnjo, posledično torej izmensko delo. Pri tem se srečujemo po našem mnenju z nekaterimi nesmisli oziroma zakonsko nedorečenostjo, ki poleg slabe volje povzroča tudi...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 06. 2017

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ

Podaljšanje delovnega dovoljenja

Ko želim podaljšati delovno dovoljenje za zaposlenega imam problem na UE, saj sprejemajo vloge za podaljšanje šele 1 mesec pred iztekom, v praksi pa se mi je že dvakrat (!) – tolikokrat kot sem to tudi potreboval, zgodilo, da je bil postopek...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 09. 2016

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Izdaja delovnih dovoljenj v razumnem roku

Pozdravljeni! Konec meseca maja smo na Zavod za zaposlovanje poslali vlogo za izdajo delovnega dovoljenja za tujca. Ker se s tovrstnim delom ne ukvarjamo pogosto, smo pričakovali, da nas Zavod obvesti o morebitni pomanjkljivosti vloge. Njihov...

Preberite več