Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 14. 05. 2013

Kategorija: Kultura

Pristojni organi: MzI, MK, MOP

Pobuda za spremembo in dopolnitev določb Zakona o varstvu kulturne dediščine

V praksi smo se srečali s problematiko, da se posegi v prostor, za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje, je pa potrebno kulturno varstveno soglasje, drugače obravnavajo kot posegi, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje. Pri tem mislimo...

Preberite več