Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 12. 10. 2017

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Plačilo odpravnine pri delu za določen čas

V praksi se vse pogosteje srečujemo s primeri, ko zaposlenim, ki imajo pogodbe za določen čas ob izteku ponudimo podaljšanje zaposlitev za določen čas, pa le to odklonijo in gredo po izteku pogodbe raje na Zavod za zaposlovanje, kjer ponovno...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 10. 2017

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Trg dela-zaposlovanje tujcev

Kljub visoki stopnji brezposelnosti se podjetja, kjer se proizvodnja odvija v izmenah srečujemo z vse težjim zagotavljanjem kadra. Domači iskalci zaposlitve odklanjajo delo v izmenah, oziroma ob prvi priložnosti, ko najdejo delo v dnevnih...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 10. 2017

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Plačilo "viškov" ur kot nadurno delo

Tehnološko procesi v naših proizvodnih obratih narekujejo 24 urno proizvodnjo, posledično torej izmensko delo. Pri tem se srečujemo po našem mnenju z nekaterimi nesmisli oziroma zakonsko nedorečenostjo, ki poleg slabe volje povzroča tudi...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 09. 2017

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Predlog spremembe Zakona o motornih vozilih

Pozdravljeni, predlagam spremembo Zakona o motornih vozilih, ki je neživljenjski za lastnike vozil, ki hkrati nimajo vozniškega izpita, saj avtomobila sploh ne morejo registrirati. Za nas lastnike vozil, ki iz različnih razlogov nimamo...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 09. 2017

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, MIZS

Prilaganje dokazil k vlogi za državno štipendijo

Glede na računalniško povezljivost in izmenjavo podatkov med državnimi organi, me zanima, zakaj je še vedno potrebno k vlogi za državno štipendijo na CSD priložiti kopijo letnega spričevala dijaka. Lep pozdrav

Preberite več

Datum oddaje: 31. 08. 2017

Kategorija: Kmetijstvo

Pristojni organi: MKGP

Izenačitev zahtev za mikrobiološko varnost

Predlagam izenačenje zahtev za mikrobiološko varnost pri svežem perutninskem mesu in svežih perutninskih pripravkih v točki 1.5 in 1.28 Uredbe 2073/2005 in 1086/2011, z ozirom na prisotnost Salmonele spp.

Preberite več

Datum oddaje: 23. 08. 2017

Pristojni organi: MF, MGRT

Plačilo carinskih dajatev za poštne pošiljke iz tujine

Spoštovani! Spregovoril bi rad o Carinski pošti in Pošti Slovenije in postopku ob plačilu carinskih dajatev za poštne pošiljke iz tujine. Hvalevredno možnost urejanja postopka s pomočjo elektronske pošte pokvari dejstvo, da je možno...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 08. 2017

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

On-line dostop do potrdil o namenski rabi zemljišča, ki jih izdajajo občine

Pooblaščenim osebam (notarjem) naj se omogoči on-line dostop do potrdil o namenski rabi zemljišča, ki jih izdajajo občine. V procesu prodaje ali nakupa zemljišča je potrebno pridobiti potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki ga izdajajo...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 07. 2017

Pristojni organi: MDDSZ, ZRSZ

Kontaktna oseba o zaposlovanju tujcev iz tretjih držav in odhodu delavcev v tujino

Na fizičnih točkah VEM se pojavlja vse več vprašanj na temo zaposlovanja tujcev iz tretjih držav ter odhoda delavcev v tujino. Ker so včasih vprašanja dokaj zapletena bi bilo dobro, da bi se določilo konkretno kontaktno osebo, ki bi jo...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 07. 2017

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: ZZZS

Zdravstvena številka zavarovanca

Smo transportno podjejte, ki je pri opravljanju naše dejavnosti zaznalo administrativno oviro. Namreč, ko v obvezno zavarovanje prijavimo novo osebo (zavarovanca), potem preko tega sistema tudi prevzamemo sklep o prijavi v obvezno socialno...

Preberite več