Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 21. 11. 2017

Pristojni organi: MOP

Občinski lokacijski (zazidalni) načrt (OLN) in gradbeno dovoljenje (GD) za stanovanjsko hišo znotraj področja

13-let smo "ustvarjali" OLN za 20 stanovanjskih hiš. Pridobljena so bila vsa potrebna soglasja in izvedene prostorske konference zaradi pripomb nosilcev urejanja prostora in z vsemi sosedi - mejaši ter izvedena komasacija zemljišč z brezplačnim...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 11. 2017

Pristojni organi: MJU

Digitalno potrdilo

Zakaj sem izpolnjevala podatke za pridobitev sigenca, če sem dodala potni list iz katerega lahko preberete te podatke?In zakaj elektronski obrazec, ki ga je potrebno natisniti in iz katerega nato uradnica/uradnik ročno prepisuje podatke.

Preberite več

Datum oddaje: 03. 11. 2017

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Zdravstveno zavarovanje

Spoštovani,  sem državljanka Republike Slovenije. V letu 2015 sem diplomirala, po tem sem se odpravila v tujino in svoje zavarovanje v tem času zamrznila v skladu z zakoni. Med tem časom je moja mama, ki je bila vse življenje zavarovana v...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 11. 2017

Pristojni organi: MDDSZ

Oddaja dokumentov v Moj eZPIZ

Na spletni strani ZPIZ https://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=28 pod DRUGO sem našel in izpolnil obrazec v PDF obliki 'Vloga za izdajo kartice upokojenca'. Dokument sem izpolnil z zahtevanimi podatki in shranil na svoj računalnik. Pijavil...

Preberite več

Datum oddaje: 31. 10. 2017

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MZ

Plačevanje prispevkov preko trajnika

Kot popoldanski s.p. pogrešam možnost plačevanja prispevkov za ZPIZ in ZZZS preko trajnika.

Preberite več

Datum oddaje: 18. 10. 2017

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MF

Uvoz avtomobila Švica-Slovenija

Uvoz avtomobila kot selitvene dobrine iz Slovenije v Švico: izpolnitev enega obrazca, žig na carini, strošek 20 EUR. Trajanje postopka: 30 minut. Uvoz družinskega avtomobila kot selitvene dobrine iz Švice v Slovenijo: izpolnitev xy obrazcev,...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 10. 2017

Pristojni organi: MF

Digitalno potrdilo za pravno osebo

Čeprav imam aktivno digitalno potrdilo kot občan, moram vseeno fizično vložiti papirnato vlogo na finančnem uradu za pridobitev digitalnega potrdila za pravno osebo, kjer sem hkrati zakoniti zastopnik in edini upravičenec uporabe službenega...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 10. 2017

Pristojni organi: MGRT, MP

Brezplačna ukinitev družbe na točki VEM

Če "država" spodbuja podjetništvo tako, da omogoča enostavno in brezplačno ustanovitev družbe na točki VEM, bi bilo prav, da omogoči tudi enostavno in brezplačno "ukinitev" družbe, ki je poravnala svoje obveznosti ter uredila razmerja s...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 10. 2017

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Nenormalna obdavčitev dela upokojencev

Glede na relativno mlado strukturo upokojencev in na dejstvo, da vse težje dobimo delavce za opravljanje enostavnih del smo se odločili za možnost zaposlitve upokojencev v okviru zakonsko predpisanih ur. Pri preučitvi stroška dela upokojencev...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 10. 2017

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Nestimulativni socialni transferji

Pred meseci smo zaposlili mlado samohranilko z dvema otrokoma, ki si je želela zaposlitve in tudi pričela z delom pri nas. Po dobrem tednu, ko je začela urejati vse zadeve tudi na Centru za socialno delo, je prišla do nas in nam dejala, da ji...

Preberite več