Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 04. 12. 2017

Pristojni organi: MJU

Promocija digitalnega potrdila med državljani

Predlagam, da se izvaja promocija uporabe digitalnega potrdila med državljani.

Preberite več

Datum oddaje: 04. 12. 2017

Pristojni organi: MJU

Digitalno potrdilo za zaposlene

Pogrešam boljšo možnost za oddajanje vlog za kvalif.dig.potrdilo za zaposlene. Poleg tega, da je spletna stran in oddaja vloge obtičala v letu 1997, vas prosim, če lahko uredite, da kvalif. potrdila lahko urejamo preko spleta, ne da moram vloge...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 12. 2017

Pristojni organi: MJU

Spletna stran Sigen-ca

Predlagam posodobitev spletne strani https://www.sigen-ca.si/. Spletna stran je nepregledna, na njej težko najdemo uporabne povezave, ki jih potrebujemo za vsakodnevno delo (namestitev podpisnih komponent, nastavitev in prevzem certifikatov,...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 12. 2017

Pristojni organi: MJU

Potrdila pri javnih razpisih in naročilih

Zakaj je potrebno na nekaterih javnih razpisih in javnih naročilih še vedno oddajati potrdila, ki so elektronsko dodstopna naročniku? Predlagam, da na to opozorite vse naročnike v javnem sektorju.

Preberite več

Datum oddaje: 04. 12. 2017

Pristojni organi: MJU

Dostop do državnih evidenc

Predlagam, da vsak državljan Slovenije (po svoji želji) avtomatsko dobi varnostno potrdilo za lažji dostop in zaščiten dostop do podatkov iz vseh svojih državnih evidenc.

Preberite več

Datum oddaje: 04. 12. 2017

Pristojni organi: MJU

Vpeljava tehnologije veriženja blokov

Vpeljava tehnologije veriženja blokov za podporo postopkom v javni upravi.

Preberite več

Datum oddaje: 04. 12. 2017

Pristojni organi: MJU

Prijava na eUpravo

Prijava na e-upravo in namestitev za laičnega uporabnika je prezahtevna.

Preberite več

Datum oddaje: 04. 12. 2017

Pristojni organi: MJU

Digitalno potrdilo na osebnem dokumentu

Da bi imeli na osebnem dokumentu že kvalificirano digitalno potrdilo.

Preberite več

Datum oddaje: 04. 12. 2017

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI, MJU

Podaljševanje vozniškega dovoljenja

Pogrešam podaljševanje vozniškega dovoljenja preko spletne strani euprava.si.

Preberite več

Datum oddaje: 04. 12. 2017

Pristojni organi: MDDSZ, ZPIZ

Predhodni variantni izračun pokojnine

Predlagam oddajo obrazca/zahtevka za predhodni variantni izračun pokojnine preko e-vloge.

Preberite več